Tavoitteet

Työkuormitus on tärkeä tekijä organisaation toiminnan ja työntekijöiden terveyden kannalta. Työpaikoilla työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä tutkitaan yleensä henkilöstökyselyillä. Hankkeen tavoitteena on selvittää, voidaanko terveydenhuollon työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä tutkia tiedoilla, jotka kertyvät päivittäisessä toiminnassa työntekijöistä ja organisaatiosta sairaaloiden eri järjestelmiin.

Aineistot

Tutkimuksessa on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin noin 8 000 työntekijää, jotka tarjoavat erikoissairaanhoitoa noin 500 000 asukkaan alueelle. Hyödynnämme kahta isoa, olemassa olevaa digitaalista aineistoa:

  • Titania®-vuorosuunnitteluohjelmistosta poimittuja työaikatietoja vuodesta 2008 tähän päivään
  • Auria tietoaltaan potilastietoja.

Vertailutietona on vuodesta 1998 alkaen koottuja kyselytietoja henkilöstöstä. Kyselyt on toteutettu joka toinen vuosi.

Yhdistämme aineistot ja käytämme tilastollista mallinnusta ja koneoppimisen menetelmiä ennustemallien luomiseen. Arvioimme, miten digitaalisesta tiedosta saadut työkuormituksen mittarit ovat yhteydessä sairauspoissaoloihin, työtapaturmiin ja hoidon laatuun.

Yhteistyötahot

DigiWork-konsortiota johtaa Työterveyslaitos (vanhempi tutkija, dosentti Annina Ropponen). Konsortiokumppanit ovat Itä-Suomen yliopisto (Prof. Marianna Virtanen) ja Helsingin yliopisto (Prof. Mika Kivimäki).

Aikataulu

2020-2022

Rahoitus

Suomen Akatemian DIGIHUM-ohjelma