Tutkimuksissa perehdytään millä tavoin voimavaroja voidaan siirtää sairauksien hoidosta niiden ehkäisyyn ja miten tuottaa eri ryhmiä motivoivaa terveys- ja hyvinvointitietoa. Hankkeissa hyödynnetään kansainvälisiä edistyksellisiä ratkaisuja ja pohditaan, mitä niistä on opittu ja mitä niistä voisi siirtää tai soveltaa Suomeen.

Hankkeissa kokeillaan ja tuotetaan ratkaisuja, jotka koskevat erilaisia yhteiskunnallisia ohjauskeinoja, elinympäristön muokkaamista hyvinvointia tukevaksi sekä digitalisaation mahdollistamia keinoja terveyden edistämiseksi. Lisäksi näiden kehitettyjen ratkaisujen vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta tutkitaan.

Hyvinvoinnin tulevaisuuden mestarikurssi

Tutustu Hyvinvoinnin tulevaisuuden mestarikurssin puheenvuoroihin ja materiaaleihin osoitteessa stnmestarikurssit.fi

Hyvinvoinnin tulevaisuuden mestarikurssilla julkaistiin 13.3.2019 Osaavat työntekijät – Menestyvät työmarkkinat sekä Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelmien yhteinen
Policy Brief: Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vaatii uusia vaikuttavia keinoja

Ohjelman hankkeet

Promo@work, Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla

#promoatwork

StopDia, Stop diabetes – tiedosta ratkaisuihin

@StopDiaFinland

Promeq, Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

@Promeq_hanke

APEX, Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä

@APEXtutkimus

Tapahtumia

Hyvinvoinnin tulevaisuuden mestarikurssi, maaliskuu 2019

Seminaari: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen työn murroksessa

20.9.2018 Meritullinkatu 1, Helsinki

Tulevaisuuden kestävät ruokaratkaisut

29.9., Helsinki

Tutkittua tietoa maahanmuutosta: Työllistymisen esteet ja mahdollisuudet

31.8., Helsinki

Pakolaisleiriltä osallistuvaksi kansalaiseksi -seminaarisarja

Alkaa 24.5.2017

Seminaarisarja: Kohti arviointia 2.0

19.5.2017, Helsinki

Hankkeiden tilaisuuksia

Promo@work: Saikulla vai naapurissa grillillä? – työpaikka voi edistää terveyttä -seminaarit

Helsinki 9.11.2017 klo 9-15.30
Ilmoittautuminen ja ohjelma

Oulu 29.11.2017 klo 9-15.30
Ilmoittautuminen ja ohjelma


StopDia: 10.10.2017 Ennakointi ja sosiotekninen muutos -seminaari

PROMEQ: 18.9.2017 Seminaari: Onko Suomessa terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa?

APEX: 12.5.2017 Workshop: Evaluating the Effectiveness of Child Psychiatric Digitalized Interventions and Utilizing the Knowledge in Decision‐Making