Sopivassa työssä jatkaminen nopeuttaa toipumista tuki- ja liikuntaelinten kivuissa ja masennusoireissa suomalaisen ja kansainvälisen tutkimustiedon mukaan. Tuki- ja liikuntaelinten kivut ja masennusoireet ovat yleisiä ja alentavat usein työkykyä. Ne eivät yleensä johda täyteen työkyvyttömyyteen, vaan työssä voisi usein jatkaa, jos työkuormitukseen tai työaikaan voisi vaikuttaa.

Tunnistamalla työhön paluuseen liittyviä esteitä – esimerkiksi työn kuormitustekijöitä – aikaisessa vaiheessa, näihin tekijöihin voidaan vaikuttaa ja edistää työkykyä ja työhön paluun ennustetta.

Mitä teemme hankkeen aikana?

Tutkimus tehdään yhdessä keskisuurten ja suurten yritysten ja niiden työterveyspalvelujen tuottajien kanssa. Liikuntaelinten kipujen tai masennusoireiden vuoksi työterveyshuoltoon hakeutuvalle työntekijälle tarjotaan mahdollisuus osallistua tutkimukseen, jos edeltävää sairauspoissaoloa ei ole yli kuutta viikkoa.

  • Työterveyslääkäri keskustelee työntekijän kanssa tutkimukseen osallistumisesta.
  • Tutkimukseen osallistujat vastaavat työtä, työssä jatkamista, terveyttä ja elintapoja koskevaan kyselyyn.
  • Seuraavan vuoden aikana Työterveyslaitos lähettää kolmen kuukauden välein neljä lyhyempää kyselyä sähköpostitse tai kirjeitse.
  • Kerätään tietoja sairauspoissaoloista (ajankohdat ja syyt) vastaanottokäyntiä edeltävän ja sitä seuraavan vuoden ajalta.
  • Kerätään tieto mahdollisista lääkärin ehdottamista työjärjestelyistä ja niiden kestosta.

Aikataulu

2013 – 2017

Rahoittajat

Työsuojelurahasto
Suomen Akatemia