Tavoitteet

Turvallisuustutkimuksessa on havaittu, että työryhmien ja tiimien sujuvalla toiminnalla on suuri merkitys työn turvallisuuden kannalta. Monimutkaisissa ympäristöissä ja tilanteissa tiimit toimivat usein hyvin itsenäisesti, jolloin ryhmien toiminnan merkitys korostuu.

Tutkimuksessa halutaan tunnistaa tiimeissä tapahtuvan työskentelyn turvallisuutta edistäviä tekijöitä sekä tiimityöskentelyyn liittyviä turvallisuusriskejä.

Keskeisimmät tavoitteet ovat

  1. selvittää, millaisia työturvallisuuteen liittyviä ryhmäilmiöitä voidaan tunnistaa tutkimuksen kohdetyöpaikoilla
  2. tunnistaa keinoja ryhmien työturvallisuustoiminnan arviointiin ja tukemiseen työpaikoilla.

Tutkimukseen osallistuu viisi suomalaista työpaikkaa. Tutkimusaineistoa kerätään haastatteluilla, vaaratilanneraporttien analyyseillä, kyselyillä ja työpaikoilla tehtävillä havainnoinneilla.

Hankkeen tulosten pohjalta laaditaan välineitä tiimien turvallisuustoiminnan arviointiin, kehittämiseen ja johtamiseen.

Aikataulu

2019–2022

Rahoittajat

Työterveyslaitos, Työsuojelurahasto, yritykset