Clock face with time running to seven on white background

Työajat ja erityisesti vuorotyöluonteinen jaksotyö ovat yhteydessä työtapaturmiin ja työhyvinvointiin kuntasektorilla. Hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työaikoihin edistävät työn ja muun elämän yhteensovittamista ja pidentävät työuria.

Hankkeessa tutkitaan työaikoihin liittyvien piirteiden ja organisatoristen työaikainterventioiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta työtapaturmiin, työhyvinvointiin ja työuriin kuntasektorilla.

Hankkeen sisältö

Aineisto muodostuu kuudesta sairaanhoitopiiristä tai terveydenhuollon kuntayhtymästä sekä Helsingin ja Tampereen kaupungeista.

1) Tehdään kohorttitutkimus, jossa Titania®-vuorosuunnittelujärjestelmästä saatavat päivittäiset työajat 2008-2017 linkataan neljään peräkkäiseen Kuntasektorin tutkimuksen kyselytutkimukseen ja rekistereistä saataviin työtapaturma- ja eläköitymistietoihin. Työaikojen vaikutuksia tutkitaan 29 työaikapiirteen avulla. Piirteet liittyvät työaikojen pituuteen, vuorotyöhön, palautumiseen ja yhteyteen vapaa-aikaan.

2) Tutkitaan yhteisöllistä vuorosuunnittelua ja vuoroergonomiaa tukevien suunnitteluohjelmien vaikutuksia ja vaikuttavuutta.

3) Tutkitaan vuoroergonomian kehittämistä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa yhteistyössä Helsinki Health Studyn kanssa.

Hanke hyödyntää Työsuojelurahaston aiempaa hanketta Työaikojen kehittäminen kunta-alalla. Siinä kuntasektorille tehtiin yleinen toimintamalli, joka soveltuu työaikojen tutkimusperusteiseen kehittämiseen. Se perustuu uusien tutkimusmenetelmien ja ergonomisten vuorosuunnitteluohjelmistojen kehittämiseen ja laaja-alaiseen yhteistyöhön eri osapuolien kanssa.

Tulosten hyödyntäminen

Hanke tuottaa toimialakohtaisia ja erityisryhmille (ikääntyneet ja osatyökykyiset) soveltuvia vuoroergonomiasuosituksia. Ne viedään osaksi toiminnan suunnittelua Titanian kautta. Osastot saavat palautetta työajoistaan palaute- ja johtamisportaalin avulla.

Aikataulu

1.1.2015 – 31.12.2018

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.