Työdata kerääntyy järjestelmiin ilman meidän tutkijoiden ohjausta ja malleja. Millaista tuo tieto sitten on ja miten se eroaa kyselytiedosta? Voidaanko tutkimuksessa soveltaa vanhoja työolojen tutkimusmalleja, miten työdataa analysoidaan ja millaista hyötyä siitä saadaan?

Työdatan hiljaiset signaalit (TYHIS) -hankkeessa on kehitetty menetelmä työkäytäntö- ja poissaoloprofiilien tunnistamiseen ja näiden yhteyksien tutkimiseen.

Hanke on Työsuojelurahaston rahoittama. Toteuttajina Työterveyslaitoksella ovat hankkeen vastuullinen johtaja, työ- ja organisaatiopsykologi, Tiina Kalliomäki-Levanto työtovereinaan datatieteen osaajia. Osallistuva organisaatio on ammattikorkeakoulu, joka on vuosia kehittänyt tietovarantoaan HR:n ja ICTasiantuntijoiden yhteistyönä.

Hankkeen loppuraportti Julkarissa:
TYÖDATA JA TEKOÄLY: Toiminnan kehittämisen ja johtamisen tueksi