Työelämän data

 

Työelämätieto-palvelu on julkaistu ja löytyy osoitteesta
työelämätieto.fi

Työelämätieto on hajautunut useaan eri lähteeseen Suomessa. Eri ministeriöillä, tutkimus- ja tilastolaitoksilla sekä muilla toimijoilla on merkittäviä määriä dataa ja mittareita suomalaisesta työelämästä. Työterveyslaitos kehittää työelämätiedolle koontialustaa, jota kautta asiantuntijat, media, työelämänkehittäjät ja muut työelämätietoa hyödyntävät tahot saavat yhdestä paikasta käyttöönsä ajantasaisen ja luotettavan tiedon suomalaisesta työelämästä.

Hankkeen tavoitteet

Suomalainen työelämätieto on laadukasta, sillä merkittävä osa siitä pohjautuu luotettaviin ja kattaviin rekistereihin. Tieto on kuitenkin hajautunut useaan eri lähteeseen ja kokonaiskuvan luominen työelämän tilanteesta on työlästä. Siksi Työterveyslaitos kehittää uutta työelämätiedon koontialustaa. Määrittelemme koontialustan tietosisältöjä yhdessä tiedon tuottajien, tiedon käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Koostamme suomalaisten työelämäasiantuntijoiden kanssa keskeiset mittarit ja tarjoamme ne käyttäjille avoimesti verkossa.

Vasta tulkinta tekee datasta tietoa. Koontialusta tuo tulkitun tiedon käyttäjien saataville ja yhdistää tiedon käyttäjät tiedon tuottajiin. Koontialusta mahdollistaa perinteisten rekisteriaineistoista koostettujen mittareiden rikastamisen uudenlaisilla, big dataan pohjautuvilla mittareilla. Avoimuus ja aiheeseen perehtyneiden asiantuntijoiden tarjoama tulkinta varmistavat perinteisten, uudenlaisten ja näitä yhdistelevien mittareiden luotettavuuden.

Kevään 2018 projektissa järjestetään useita laajalle asiantuntijajoukolle suunnattuja työpajoja. Työpajoissa kartoitetaan käyttäjien näkökulmia ja keskeisiä tietotarpeita. Työpajojen pohjalta Työterveyslaitos laatii suunnitelman koontialustan ensimmäisen vaiheen toteuttamiseen. Koontialusta rakentaminen etenee vaiheittain. Ensimmäinen versio alustasta julkaistaan vuonna 2019.

Aikataulu

2018-

Yhteystiedot

tietoaineistojen tuotepäällikkö Riku Louhimo