Vanhempi työntekijä perehdyttää harjoittelijaa pylväsporakoneen käytössä.

Tavoitteet

Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä -hankkeen (KUURA) päätavoitteena on luoda yhteistoiminnallisen kehittämistyön keinoin kokonaisvaltainen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen valmennusohjelma ja työn muokkauksen toimintamalli.

Hankkeessa kehitetään kuntoutuksen, terveydenhuollon ja työterveyshuollon ammattilaisten ja työorganisaatioiden toimijoiden yhteistä monitoimijaista toimintatapaa ja -kulttuuria. Tavoitteena on vahvistaa työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista.

Yhteistoiminnallinen kehittämistyö yhdistää toimijat ja rakentaa yhteistä ymmärrystä, vahvistaa osaamista ja tukee hyvien käytäntöjen levittämistä. Hankkeessa toteutettava valmennusohjelma ja työn muokkauksen toimintamalli levitetään työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja kuntoutuksen ammattilaisten käyttöön.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmiä ovat mikro- ja pk-yritysten edustajat: lähiesimiehet, ylin ja keskijohto, henkilöstö-hallinnon edustajat ja työsuojeluhenkilöstö. Kohderyhmiin kuuluvat myös työterveyshuollon ja kuntoutuksen ammattilaiset ja muut terveydenhuollon toimijat.

Osallistujat

Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Muut osallistujat ovat Työterveyslaitos, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Aikataulu

1.3.2020 – 29.2.2023

Rahoittajat

Hankkeen päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto.