Tutkimuksen tavoitteet

  1. Lisäämme tutkimustietoa palvelualoja kohdanneiden muutosten vaikutuksista työhyvinvointiin, osaamiseen sekä työn tuloksellisuuteen.
  2. Täydennämme palvelualojen ammattilaisuutta koskevaa tutkimustietoa koronaepidemian myötä muuttuneessa toimintaympäristössä.
  3. Tutkimme työkykyjohtamisen yhteyttä työntekijöiden työhyvinvointiin, osaamiseen ja työn tuloksellisuuteen kahdessa kiinteistöpalvelualan ja kahdessa ravintola-alan yrityksessä.
  4. Tuotamme materiaalia kiinteistöpalvelu- sekä majoitus- ja ravintolapalvelualojen hyvän työkykyjohtamisen, toiminnan uudistamisen ja muutoksiin varautumisen tueksi.
  5. Julkaisemme myös kirjallisen katsauksen palvelualojen osaamiseen ja työhyvinvointiin, joka käsittää matkailu- ja ravintola-alan, kiinteistöpalvelut, kaupan alan ja vartiointialan

Tutkimuskohteina ovat matkailu- ja ravintolapalvelujen, kiinteistöpalvelujen, kaupan alan ja vartiointialan työntekijät sekä neljä yritystä työntekijöineen kiinteistöpalvelualalta ja matkailu- ja ravintola-alalta.

Aikataulu

1.2.2021-31.1.2023

Rahoittajat ja yhteistyötahot

Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry, Kiinteistötyönantajat ry, Compass Group Finland Oy, N-Clean Oy, Restel Liikenneasemat Oy ja RTK-Palvelu Oy.