maahanmuuttajat2_fin

Hankkeen tavoitteena on edistää mikroyrittäjien verkostoitumista, vertaistukea ja -oppimista sekä työhyvinvointia. Hanke perustuu Työterveyslaitoksen, Helsingin seurakuntayhtymän ja NewCo YritysHelsingin väliseen yhteistyöhön ja toteutetaan pääkaupunkiseudulla. Työterveyslaitoksen osahankkeessa erityisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajayrittäjät.

Osahankkeen tavoitteet

  • Lisätä maahanmuuttajayrittäjien tietoisuutta työhyvinvoinnin merkityksestä yrityksen menestymisen osatekijänä sekä oman elämäntyytyväisyyden tekijänä.
  • Lisätä maahanmuuttajayrittäjien ymmärrystä ja tietoutta keinoista, joilla edistää omaa sekä työntekijöidensä hyvinvointia.
  • Edesauttaa maahanmuuttajayrittäjien pääsemistä osallisiksi laajemmassa hankekokokonaisuudessa kehitettäviin verkostoihin.

Toteutus ja tuotokset

  • Maahanmuuttajayrittäjille tuotetaan työhyvinvointiopas.  Maahanmuuttajataustaiset yrittäjät osallistuvat oppaan kehittämiseen mm. työpajoissa (2016−2017). Opas kirjoitetaan suomeksi ja käännetään venäjäksi, viroksi ja englanniksi.
  • Työhyvinvointinäkökulma sisällytetään NewCo YritysHelsingin maahanmuuttajataustaisille (ja muille) yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville suunnattuun neuvontaan ja koulutustoimintaan. Kehitetään työhyvinvointiin liittyvä ppt-kalvosarja NewCo YritysHelsingin maahanmuuttajille suunnattuihin koulutustilaisuuksiin.
  • Ohjataan maahanmuuttajayrittäjiä yrittäjille suunnattuihin neuvonta- ja tukipalveluihin sekä verkostoitumis- ja työhyvinvointitapahtumiin ja -toimintoihin.

Tutustu hankkeessa tuotettuihin oppaisiin

Näiltä sivuilta löydät oppaat neljällä kielellä:

Hankkeen yhteistyökumppanit ja rahoitus

Hanke toteutetaan osana Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille -hanketta, yhdessä Helsingin seurakuntayhtymän ja NewCo YritysHelsingin  kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) / Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Työterveyslaitos, Helsingin seurakuntayhtymä ja NewCo YritysHelsinki/Helsingin kaupunki.

Aikataulu

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2015− 31.12 2017.