Tavoitteet

Eksposomi-käsitteellä pyritään kuvaamaan kaikkien meihin elinympäristössämme koko elinikämme ajan vaikuttavien altisteiden ja kuormitusta aiheuttavien tekijöiden osuutta. Tässä hankkeessa havainnollistamme käsitteellä ympäristön ja sairauksien välistä yhteyttä. Määritämme, mitä tekijöitä työiän aikainen eksposomi sisältää. Siihen kuuluvat työperäiset altisteet ja kuormitustekijät, mutta myös elintapoihin ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät.

Hyödyt

Työiän eksposomin määrittäminen on suuri askel työterveystutkimuksessa. Eksposomin avulla on vastedes helpompaa ymmärtää erilaisten työperäisten altistumisten ja kuormitusten yhteyttä sairauksiin eri elämänvaiheissa.

EPHOR-hankkeessa luodaan menetelmiä ja työkaluja, joilla työiän aikaista eksposomia voidaan luonnehtia ja hyödyntää tieteessä, päätöksenteossa ja käytännön työterveyshuollossa. Näin muun muassa vähennetään kansansairauksien aiheuttamaa taakkaa Euroopan terveydenhuoltojärjestelmille, parannetaan kansalaisten terveyttä, hyvinvointia ja työn tuottavuutta. Kaikki tämä parantaa myös EU:n teollisuuden kilpailukykyä.

Menetelmät

Työterveyslaitoksen tutkijat osallistuvat hankkeessa erityisesti suurten altistumistietokantojen sisältämän tiedon arvioinnin yhdenmukaistamiseen ja uuden, nämä tiedot yhdistävän tietokannan laatimiseen. Tähän uuteen EPHOR-tietokantaan voidaan tulevaisuudessa tuoda myös uutta tutkimustietoa.

Aikataulu

Hanke alkoi 2020 tammikuussa ja kestää viisi vuotta.

Rahoittajat ja muut toteuttajat

Hanketta rahoittaa EU, ja hankkeeseen osallistuu 19 kumppania 12 EU-maasta.

Yhteyshenkilö

Työterveyslaitoksen projektipäällikkönä toimii Svetlana Solovieva.