Työterveyshuolto osana sotea

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle vuodesta 2019 lukien. Muutos tuo eri toimijat nykyistä lähemmäksi toisiaan. Sote-muutosta rakennetaan yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa. Toistaiseksi työterveyshuollon rooli muutoksessa on ollut vähäinen, vaikka työterveyshuolto vastaa melkein 2 miljoonan työssäkäyvän terveydenhuollosta.

Tulevaisuudessa työterveyshuolto on nykyistä tiiviimmin osa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja kuntoutusjärjestelmää. Työterveyshuollon roolia osana sote-muutosta on kehitettävä ja tutkittava. Tarvitaan linjauksia työterveyshuollon roolista sekä yhteistyörakenteita ja alueellisia toimintamalleja.

TYÖKE-hanke työikäisten terveydenhuollon kehittäjänä

TYÖKE – Verkostoilla tehoa soteen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen -hanke tähtää eri toimijoiden yhteistyöhön, jonka avulla edistetään terveyttä ja työkykyä maakunnassa, kunnissa ja työpaikoilla.

Hankkeen tavoitteena on varmistaa työterveyshuollon toiminnallinen integraatio muuhun sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä varmistaa, että sote-muutoksessa rakentuu toimiva työikäisten terveydenhuolto, joka vastaa myös tulevaisuuden haasteisiin. Edellytyksenä on työterveyshuollon, muun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen toimiva ja sujuva yhteistyö työikäisten parhaaksi ja työpaikkojen tueksi.

Hankkeen tavoitteena on myös antaa välineitä sote-päätöksentekoon ja ohjata yhdessä työterveyshuollon tulevaisuutta tutkien vaihtoehtoisia tulevaisuudennäkymiä sekä niihin sisältyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Hanke on valtakunnallinen ja se ulottuu koko Suomeen. Kehittämistyötä tehdään osana sote-muutosta. Tämän vuoksi kehittäminen aloitetaan 4-6 sote-alueella ja viedään läpi kolmessa aallossa kattaen koko Suomen. Asiantuntijat, hankkeessa koottava alueiden työterveystoimijoiden keskuudesta koottava valtakunnallinen ryhmä ja hankkeen yhteinen työskentelyalusta sitovat maakuntien verkostot yhteen ja mahdollistavat toisilta oppimisen.

Tästä pääset kirjautumaan hankkeen Moodle-työkaluun

Rahoittaja ja toteuttajat

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto sekä toteuttajat. Työterveyslaitos toimii hankkeen päätoteuttajana. Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat kaikkien maakuntien työterveys- ja sote-toimijat.

Osatoteuttajia ovat:
Helsingin yliopisto,
Itä-Suomen yliopisto,
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja
Laurea ammattikorkeakoulu.

 

@Tyokeverkosto twitterissä

Kevään merkittävin sote-uudistusta ja työikäisten terveydenhuoltoa käsittelevä seminaari 11.3. Linkin takaa ilmoittautuminen tilaisuuteen! #sote https://t.co/vYk3BR66Dl
RT @TKaksonen: ”Palvelujärjestelmän hajanaisuus ja toimijoiden suuri määrä tuottaa ongelmia, mikäli #työikä’isellä on monialaisen palvelun…
RT @TKaksonen: Mikä muuttuu #työikä'isten sosiaali- ja terveyspalveluissa #sote-uudistuksen myötä? Tästä alustaa @SaloSinikka seminaarissa…
Työken seuraava webinaari käsittelee Pirkanmaan Toike- keskusta. Ilmoittautuminen linkin kautta:
https://t.co/QuDlwdObxq
RT @TKaksonen: Mikä on #työikä'isen kohtalo #sote-uudistuksessa? Mikä muuttuu? Miksi tarvitsemme työikäisten palvelukokonaisuuden? Tästä ke…

Load More