Sosiaali- ja terveysalalla työ kuormittaa usein monella eri osa-alueella: kroppa on kovilla, mielessä miljoona asiaa ja tunteetkin vielä työssä. Yrittäjyydessä kuormittavuutta lisää vielä muun muassa taloudellinen vastuu.

Työn kuormitustekijöiden hallintaan on olemassa keinoja. Ne ovat sitä vaikuttavampia, mitä aikaisemmassa vaiheessa otat ne käyttöön.

Pötki pitkälle! -suosituksiin olemme koonneet sinulle asiantuntijatietoon ja hyviin käytännön ratkaisuihin perustuvan kattavan tietopaketin, jonka avulla voit lähteä hallitsemaan ja hillitsemään omaa kuormitustasi.

Tutustu suosituksiin:
Pötki pitkälle – Keinoja työn kuormitustekijöiden hallintaan sosiaali- ja terveysalan yrittäjille ja työntekijöille (pdf)

Pötki pitkälle -julkaisun kansi

Pötki pitkälle -suositukset on laadittu Työkykyä sosiaali- ja terveyalan yrittäjän arkeen -hankkeessa ja suositusten kehittämiseen ovat osallistuneet hankkeessa mukana olleet sosiaali- ja terveysalan yrittäjät ja eri yhteistyötahot. Suositukset täydentävät aiemmin laadittuja Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille -suosituksia.