Tällä sivulla kerromme kaikki Työkykyä sosiaali- ja terveyalan yrittäjän arkeen -hankkeen tilaisuudet. Itse hankkeesta voit lukea pääsivulta.

Verkostoista voimaa! -tilaisuudet

Kun ilmoittaudut Verkostoista voimaa! -verkostotapaamisiin hankkeen etusivulla, saat erillisen kutsun tuleviin verkostotapaamisiin.

MARRASKUU

 • Aamukahvit tiistaisin Teamsin välityksellä
 • 25.11.2020 klo 15-16 Tunteet työssä -webinaari. Ilmoittaudu.

Selviytyjät-valmennuS

Työkykyä sote-yrittäjän arkeen – keinoja työn kuormitustekijöiden hallintaan -hanke järjestää yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Läsnä yrittäjän arjessa -hankkeen kanssa yrittäjille neljän tapahtuman sarjan.

Selviytyjät-valmennus on neljän kerran lyhytvalmennus yrittäjille jaksamisen tueksi. Valmennuksen tavoitteena on voimaannuttaa yrittäjiä selviämään näissä koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa itsetuntemuksen ja voimavarojen vahvistumisen, stressinhallinnan vahvistumisen sekä vertaistuen avulla. Tervetuloa voimaantumaan!

Tapahtumat ovat maksuttomia, mutta edellyttävät ilmoittautumista. Kunkin kerran ohjelma on erilainen, mutta neljä kertaa muodostavat kokonaisuuden. Voit siis itse päättää, haluatko ilmoittautua vain yhteen vai kaikkiin tapahtumiin. Jos ilmoittaudut useammalle kerralle, niin huomaathan, että jokaiselle kerralle tulee ilmoittautua omasta linkistään. Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittauduthan pian!

Lisätietoa ja ilmoittautumislinkit löydät tästä.

Tapahtumat ovat Oulussa ravintola Rauhalassa (Mannenkatu 4, 90130 Oulu) klo 15-18. Jokaisella kerralla on alustus aiheesta, toiminnallinen työpaja -osuus sekä aikaa vapaamuotoiselle keskustelulle  ja verkostoitumiselle toisten yrittäjien kanssa.

Ajankohdat ja aiheet:

 • 1.12.2020 Resilienssin vahvistaminen
  Resilienssi on kykyä selvitä tehokkaasti elämän haasteista, stressistä, muutoksista ja paineista. Se on kykyä ponnahtaa takaisin tasapainoiseen tilaan suurten elämän- tai uramuutosten jälkeen. Resilienssi tarjoaa suojaa ja korkealla resilienssitasolla on todettu yhteys mm. elinvoimaisuuden tunteeseen, onnellisuuteen, itsetuntoon ja optimismiin. Tässä valmennuksessa tutustumme resilienssiin ja sen ominaisuuksiin sekä siihen, millä tavalla sitä voidaan vahvistaa ja kehittää. Teemme myös lyhyen resilienssimittarin, jonka avulla saat tietoa omasta resilienssitasostasi juuri nyt.
 • 17.12.2020 Tunnista luonteenvahvuuksiasi ja kyvykkyyttäsi
  Luonteenvahvuudet ovat jokaisella meistä olevaa vahvuuspotentiaalia, jota on mahdollista tietoisesti aktivoida ja ottaa käyttöön. Kun ihminen toimii alueella, jossa luonteenvahvuudet, kyvyt, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, resurssit ja arvot kohtaavat, toimii hän voimavyöhykkeellään. Voimavyöhykkeellään ihminen innostuu, onnistuu ja voi hyvin – kukoistaa työssään ja elämässään.
  Kyvykkyydet (luontainen kyvykkyys, “talentit”) ovat meille synnynnäistä, vahvasti perinnöllistä ja melko pysyvää läpi elämänkaaren. Kyvykkyys on raakamateriaalia erilaisten taitojen ja osaamisen kehittämiselle. Oman luontaisen kyvykkyyden tunnistaminen ja hyväksyminen on lähtökohta henkilökohtaiselle kehittymiselle. Tässä valmennuksessa tutustumme eri luonteenvahvuuksiin ja kyvykkyyteen ja pääset tekemään kartoitusta omista vahvuuksistasi.
 • 14.1.2021 Merkitykselliset Ihmissuhteet
  Ihminen elää hyvinvoivaa, merkityksellistä elämää vain yhteydessä toisiin. Sosiaalisuus on meissä sisäänrakennettu ja niinpä myös kokemus oman elämän arvokkuudesta kietoutuu tiiviisti toisiin ihmisiin. Aktiivinen sosiaalinen verkosto pitää myös aivot vireinä ja aktiivisina. Tässä valmennuksessa pohdimme ihmissuhteiden merkitystä hyvinvoinnillemme ja kartoitamme oman sosiaalisen verkoston tilaa. Onko se vahva, riittävä, ylikuormittunut vai vajaa, olenko liikaa itseni varassa, mihin kaikkeen tarvitsen toisia juuri nyt?
 • 26.1.2021 Sisäisen motivaation lähteet
  Sisäinen motivaatio on luontaista taipumusta etsiä uusia asioita ja haasteita, kasvattaa ja käyttää kykyjämme, tutkia ja oppia uutta. Positiivinen potentiaali ja sisäinen motivaatio ovat tiiviissä kytköksissä toisiinsa. Kaikki tavoitteemme eivät ole samanarvoisia, sisäiset päämäärät vahvistavat hyvinvointiamme, ulkoiset eivät. Tässä valmennuksessa tarkastelemme sisäisen ja ulkoisen motivaation eroja ja teemme kartoitusta omista motivaattoreista ja tulevaisuuden tavoitteista.

Menneet tapahtumat

3.11.2020 Ajanhallinta-verkkotapaaminen

5.11.2020 Evässalaattia sote-yrittäjälle -ilta
Miten kokoat hyvän evässalaatin mukaan antamaan virtaa kiireiseen työpäivään? Millaisia proteiinilisiä salaatissa on hyvä olla? Entä salaattikastike, tarvitaanko? Jotain muuta myös?

9.11.2020 Kehittämistyöpaja sote-yrittäjän työn kuormitustekijöistä ja niiden hallinnasta.

16.10.2020 Stressi ja sen hallinta -verkkotapaaminen

13.10.2020 Ravitsemus-verkkotapaaminen

24.8–7.9.2020 Luontoliikunnasta työhyvinvointia.
Tapasimme neljä kertaa ulkona liikunnan parissa ja käsittelimme aiheitta työn fyysiset kuormitustekijät ja liikunta oman työkyvyn ja palautumisen tukemisessa käytännössä.

2.6.2020 Webinaari: Miljoona asiaa – Ratkaisuja sote-alan yrittäjän työn kognitiivisiin kuormitustekijöihin

25.5.2020 Muutoksessa onnistuminen
Tapasimme verkkovälitteisessä Teams -kokouksessa ja käsitelimme aiheita muutos ja henkilökohtainen tavoite oman työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseen.

20.5.2020 Webinaari: Ohjaus verkossa
Jaoimme vinkkejä, ideoita ja varmuutta oman verkkovälitteisen ohjauksen toteuttamiseen!

23.4.-9.6.2020 Virkisty ja palaudu luonnossa -verkkotapaamiset
Neljän ryhmätapaamisen tavoitteena oli mm. oivaltaa luonnon merkitys työstä palautumisessa ja löytää uusia keinoja edistää omaa työstä palautumista. Tapaamiset sisälsivät keskittymis- ja rentoutumisharjoituksia, tietoa, tehtäviä, keskustelua ja kotitehtäviä. Aiheet käsittelivät luonnon merkitystä työn henkisen ja fyysisen kuormituksen hallinnassa ja palautumisessa sekä palautumista edistäviä elintapoja oman ammatin vaatimusten näkökulmasta.

15.4.2020 Webinaari: Kroppa kovilla – Ratkaisuja sote-alan yrittäjän työn fyysisiin kuormitustekijöihin

25.2.-24.3.2020 Sytyttäjä-työpajat työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseen
Työpajassa yrittäjät keskustelivat siitä, mistä tunnistaa hyvinvoivan yrittäjän. Tavoite oli, että työpajan jälkeen on helpompi tunnistaa oman työhyvinvoinnin tärkeimmät kulmakivet ja kehittämisen kohteet.