Iloiset ihmiset suunnittelevat Työkykyohjelman koulutusta

Työkykyohjelman tavoitteena on työllisyysasteen nosto

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sen avulla tavoitellaan työllisyysasteen nostoa. Painopistettä siirretään työkyvyttömyyden tarkastelusta olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen.

Ohjelman avulla

  • tuetaan osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä
  • ehkäistään työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä
  • lisätään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.

Työkykyohjelmassa hyödynnetään aiempien kehittämisohjelmien työtä ja tuloksia (muun muassa Osatyökykyisille tie työelämään -hanke eli OTE-kärkihanke).

Työterveyslaitos vahvistaa ammattilaisten osaamista

Työkykyohjelmassa on neljä toimenpidekokonaisuutta, joiden tavoitteena on

  1. tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta
  2. lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien tukena
  3. vahvistaa ammattilaisten osaamista
  4. käynnistää arviointitutkimus hankkeissa tehtyjen interventioiden vaikutuksista sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta.

Työterveyslaitos kehittää ohjelmaan liittyvää työkyvyn ja työllistymisen tuen koulutusta ja vahvistaa palvelujärjestelmän ammattilaisten osaamista. Ammattilaisten osaamista vahvistamme muun muassa seuraavilla keinoilla:

  • tuemme työkykykoordinaattorikoulutuksen käynnistymistä osana koulutusjärjestelmää
  • kehitämme Työkykykoordinaattoreiden kouluttajakoulutuksen
  • kehitämme ja toteutamme Työkyvyn tuki -koulutuksen.

Työkykyohjelman valtionavustusta saavissa hankkeissa työskenteleville tai hankkeiden kanssa yhteistyötä tekeville tarkoitettu Työkyvyn tuki -koulutus alkaa helmikuussa 2021. Katso koulutuksen esite kohdasta Materiaaleja.

palveluita kehitetään 17 miljoonalla eurolla

Osana Työkykyohjelmaa Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustuksina 17 miljoonaa euroa osatyökykyisten työttömien työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelujen kehittämiseen. Avustusta saa 22 alueellista hanketta eri puolilta Suomea.

Hankkeissa tuodaan työkyvyn tuen palvelut osaksi sosiaali- ja terveyskeskusten toimintaa ja lisätään tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien henkilöiden avuksi.

Avustukset myönnettiin kunnille ja kuntayhtymille, joiden sote-toimijat tekevät yhteistyötä muun muassa TE-toimiston, Kelan, oppilaitosten, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Tutustu rahoitusta saaneisiin hankkeisiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivustolla.

Työkykyohjelman osallistujat

Ohjelmaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa Työkykyohjelman operatiivisesta toimeenpanosta. Työterveyslaitoksen (TTL) vastuulla on työkyvyn tukeen liittyvä mallintaminen ja osaamisen vahvistaminen. THL ja TTL tukevat hankkeita ja osallistuvat myös valtakunnalliseen valmistelu- ja arviointityöhön.

Seuraa Työkykyohjelmaa Twitterissä: @Tyokykyohjelma #työkykyohjelma

Aikataulu

Ohjelma on alkanut 1.3.2020 ja jatkuu 1.5.2023 asti.