Ohjelman tavoitteet

Tavoitteenamme on

  • lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta
  • luoda monialainen palvelukokonaisuus, jossa osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut ja palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti
  • kehittää ammattilaisten osaamista siten, että he tuntevat työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja osaavat hyödyntää sitä asiakkaan parhaaksi
  • tuottaa tietoa osatyökykyisten työttömien palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi.

Neljä toimenpidekokonaisuutta

Ohjelman toimenpidekokonaisuudet ovat:

  1. Tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta.
  2. Lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien tukena.
  3. Vahvistaa ammattilaisten ja asiantuntijoiden työkykyosaamista.
  4. Käynnistää arviointitutkimus hankkeissa tehtyjen interventioiden vaikutuksista sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta.

Työkykyohjelma hyödyntää aiempien kehittämisohjelmien työtä ja tuloksia (muun muassa Osatyökykyisille tie työelämään -hanke eli OTE-kärkihanke).

Ohjelmassa työkyvyn ja työllistymisen tuki integroidaan olemassa olevaan ja tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään.

Valtionavustuksia työkyvyn tukemiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) myöntää kunnille ja kuntayhtymille valtionavustuksia, jotta ne voisivat valmistella ja ottaa käyttöön työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Valtionavustuksella tuettavat toimenpidekokonaisuudet ovat 1) työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta ja 2) tuetun työllistymisen menetelmät.

Valtionavustusten hakuaika alkaa 16.4.2020 ja päättyy 15.6.2020.

Tiedot hausta ja lisätietoa antavien henkilöiden yhteystiedot löytyvät STM:n verkkosivuilta. Hakuun liittyviin kysymyksiin vastaa STM.

Aikataulu

1.3.2020 – 1.5.2023

Yhteistyökumppanit

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Työterveyslaitos (TTL)

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö