Työkykyohjelman tavoitteet

Tavoitteenamme on

 • lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta
 • luoda monialainen palvelukokonaisuus, jossa osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut ja palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti
 • kehittää ammattilaisten osaamista siten, että he tuntevat työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja osaavat hyödyntää sitä asiakkaan parhaaksi
 • tuottaa tietoa osatyökykyisten työttömien palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi.

Ohjelmassa on neljä toimenpidekokonaisuutta

Kokonaisuuksien tavoitteena on

 1. tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta
 2. lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien tukena
 3. vahvistaa ammattilaisten osaamista
 4. käynnistää arviointitutkimus hankkeissa tehtyjen interventioiden vaikutuksista sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta.

Ammattilaisten osaamista vahvistamme seuraavilla keinoilla:

 • viemme Työkykykoordinaattorikoulutuksen osaksi koulutusjärjestelmää
 • kehitämme Työkykykoordinaattoreiden kouluttajakoulutuksen
 • kehitämme ja toteutamme Työkyvyn ja työllistymisen tuen koulutuksen.

Työkykyohjelma hyödyntää aiempien kehittämisohjelmien työtä ja tuloksia (muun muassa Osatyökykyisille tie työelämään -hanke eli OTE-kärkihanke).

Työkyvyn ja työllistymisen tuki integroidaan olemassa olevaan ja tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään.

Aikataulu

1.3.2020 – 1.5.2023

Valtionavustusten hakuaika on päättynyt. STM tekee rahoituspäätökset syksyn 2020 aikana. Hankkeet alkavat vuoden 2021 alusta.

Yhteistyökumppanit

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Työterveyslaitos (TTL)

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö