Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää

  • millaista työkyky- ja työllistymiskykytietoa tarvitaan osatyökykyisen palvelupolulla,
  • mistä tieto tulee,
  • kenelle tiedon pitäisi mennä ja
  • miten tietotekniikka tukee tietojen vaihtoa ammattilaisten kesken.

Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli työkyky- ja työllistymiskykytiedon hyödyntämisestä osatyökykyisen palvelupolulla.

Menetelmät

  • Kyselytutkimus (sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, työterveyshuolto, TE- ja TYP-palvelut, Kela, kuntoutus, työeläkevakuuttajat, kuntouttavaa toimintaa osatyökykyisille toteuttavat esim. potilasjärjestöt, kokemusasiantuntijat), kevät 2021
  • Asiantuntijatyöpajat (erityisvastuualueittain HYKS, KYS, OYS, TAYS, TYKS), syksy 2021

Aikataulu

2020–2021

Rahoittajat

Sosiaali- ja terveysministeriö