Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää

  • millaista työkyky- ja työllistymiskykytietoa tarvitaan osatyökykyisen palvelupolulla,
  • mistä tieto tulee,
  • kenelle tiedon pitäisi mennä ja
  • miten tietotekniikka tukee tietojen vaihtoa ammattilaisten kesken.

Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli työkyky- ja työllistymiskykytiedon hyödyntämisestä osatyökykyisen palvelupolulla.

Menetelmät

  • Kyselytutkimus (sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, työterveyshuolto, TE- ja TYP-palvelut, Kela, kuntoutus, työeläkevakuuttajat ja kuntouttavaa toimintaa osatyökykyisille toteuttavat tahot ja henkilöt, kuten potilasjärjestöt ja kokemusasiantuntijat) tehtiin keväällä 2021.
  • Virtuaaliset asiantuntijatyöpajat pidetään 13.9. klo 9–12 sekä 28.9., 4.10. ja 1.11.2021 klo 13–16. Työpajojen tavoitteena on yhtenäistää toimintamallia työkyky- ja työllistymiskykytiedon hyödyntämisestä osatyökykyisen palvelupolulla. Ilmoittautuminen aukeaa elokuussa Työterveyslaitoksen koulutuskalenterin kautta.

Aikataulu

2020–2021

Rahoittajat

Sosiaali- ja terveysministeriö