Tunnistan ajoissa, toimin aktiivisesti -mallilla pyritään lisäämään esihenkilöiden ja työyhteisöjen valmiuksia tukea mielenterveyttä työssä, ottaa mielenterveyteen liittyviä ongelmia puheeksi ja löytää ratkaisuja työpaikalla. Yhtenä ratkaisuna kehitetään työn muokkauksen toimintamallia mielenterveyden häiriöiden yhteydessä.

Tutkimuksen tavoitteena on:

  • Selvittää nuorten työntekijöiden kasvavien mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen taustaa ja kehitystä kunta-alan naisvaltaisissa töissä.
  • Arvioida tunnistan ajoissa, toimin aktiivisesti -toimintamalli ja sen toimivuutta edistävät ja estävät tekijät.

Tutkimus on monimenetelmällinen arviointitutkimus.

Aikataulu

2020-2023

Rahoittajat

Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos.