Tällä verkkosivulla esitellään Työterveyslaitoksen osahanke, jossa kehitetään työpaikan ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä.

Osahankkeessa tuotetaan tietoa vaikuttavasta työterveysyhteistyöstä sekä rakennetaan työterveysyhteistyön geneerinen malli. Malli pitää sisällään työterveysyhteistyön vaikuttavia toimintamalleja, työkykyjohtamisen mallin työpaikoille ja tiedonhallintamallin työkyvyn tukeen sekä oppaan työterveysyhteistyön kehittämiseen.

Lisäksi hankkeessa rakennetaan työterveyshuolloille asiakaslähtöisiä työkaluja työterveysyksikön sisäiseen toimintaan ja yhteistyöhön asiakkaan kanssa. Hankkeessa on tarkoitus kehittää tulevaisuuden työterveyshuoltoa niin, että sen toiminta pohjautuu työpaikkojen tarpeisiin ja tukee niiden tuottavuutta.

Hanke on jatkoa Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöllä – vaikuttavan työterveysyhteistyöllä indikaattorit ja hyvät käytännöt -hankkeelle.

Osahankkeen tavoitteet

  • Parannetaan vaikuttavaa ja tuottavaa työterveysyhteistyötä.
  • Tuotetaan tietoa vaikuttavasta työterveysyhteistyöstä ja työkykyjohtamisesta.
  • Rakennetaan työterveysyhteistyön toimintamalli, joka linkittää yhteen työpaikan ja työterveyshuollon prosessit.

Työterveysyhteistyön toimintamalli sisältää

  • työkykyjohtamisen mallin työpaikoille
  • asiakaslähtöisiä työkaluja työterveyshuollolle
  • vaikuttavia toimintamalleja työterveysyhteistyöhön
  • Näin kehität työterveysyhteistyötäsi – yhteiskehittämisen oppaan
  • työkyvyn tuen tiedonhallintamallin
  • indikaattorit vaikuttavuuden kehittämiseen ja arviointiin.

Aikataulu

1.3.2020–30.9.2022

Rahoittajat

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ja sen koordinoijana toimii sosiaali- ja terveysministeriö.  Hanke kuuluu toimintalinjaan 3 “Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus” ja sen erityistavoitteeseen 7.1 “Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen”. Hankkeen päätoteuttajana on Tampereen yliopisto ja osatoteuttajina Pihlajanlinna ja Työterveyslaitos.

TYKYTUO-hanke Tampereen yliopiston sivuilla>>

Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa

Osallistu keskusteluun esimerkiksi Twitterissä aihetunnisteilla #tthvaikuttavuus ja #tykytuo

Ota Twitterissä seurantaan tili @TTHVaikuttavuus:

[social_board id=”49360″ type=”wall”]