Ikääntyvän väestön Suomessa korostuu perhemyönteisten toimintatapojen tarve. Haluamme seuranta-aineistoissa selvittää, kuinka työn ja perheen yhteensovittaminen onnistuu kunta- ja sairaalatyössä ja millaiset tekijät siihen vaikuttavat. Tarkastelemme myös työn ja perheen konfliktien merkitystä mielenterveysoireiden, kipukokemusten ja työkyvyn muutosten sekä sairauspoissaolojen kannalta. Tulokset auttavat työpaikkoja löytämään keinoja parantaa työn ja perheen yhteensovittamista ja työntekijöiden hyvinvointia työuran eri vaiheissa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää:

  • Millaisia kehityspolkuja työn ja perheen yhteensovittamisessa on naisilla ja miehillä?
  • Millaiset työn kuormitus- ja resurssitekijät, perhetilanne ja hoivavastuut vaikuttavat eri ikävaiheissa työ–perhe-konflikteihin?
  • Ennustavatko työ–perhe-konfliktit terveydentilan ja koetun työkyvyn muutoksia tai sairauspoissaoloja seurannan aikana?

TUTKIMUSAINEISTOT

Tutkimusaineistoina ovat Työterveyslaitoksen Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimus ja Helsingin yliopiston Helsingin kaupungin työntekijöiden terveystutkimus (HHS). Kummassakin aineistossa tarkastelemme noin 10 vuoden seurantajaksoa.

Aikataulu

1.8.2020–31.12.2022

Yhteistyötahot

Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto

Rahoittaja

Työsuojelurahasto