TYÖ2030-ohjelman #MunTyö2030-somehaaste 16.11.–4.12.2020

TYÖ2030 -ohjelma kutsuu somevaikuttajat ja heidän seuraajansa mukaan kehittämään tulevaisuuden työelämää. #MunTyö2030 -somehaaste pyrkii tavoittamaan nuoret aikuiset heille tuttujen somevaikuttajien kautta ja tuomaan heidän äänensä kuuluviin työn ja työhyvinvoinnin kehittämisessä. Somehaasteessa tubettajat innostavat seuraajiaan tekemään lyhyitä videoita omista ajatuksistaan tulevaisuuden työelämään liittyen. Mukana kampanjassa nähdään vaikuttajat Miska Haakana, Janne Naakka, Jalmari Karvinen, Aaro Huttunen, Tiia Suomalainen, Jesse Pynnönen sekä Anna Länsisalmi-Keisala. 

Kilpailuun voi osallistua kuvaamalla 1–5 minuutin mittainen video tulevaisuuden työelämään liittyen ja lähettämällä sen meille tämän kilpailusivun kautta. Luovin, oivaltavin ja ajatuksia herättävin video palkitaan inspiroivalla ja opettavaisella mentorointisessiolla, jossa voittaja pääsee kirkastamaan omaa tulevaisuuden identiteettiään ja urapolkuaan futuristi ja kirjalija Perttu Pölösen kanssa. Perttu Pölönen toimii TYÖ2030-ohjelman kummina.

Lisäksi kilpailun osallistujille on tarjolla ponnahduslautaa työelämään ja jalkaa oven väliin, nimittäin TYÖ2030-ohjelman kummiverkostoon kuuluvat Työterveyslaitos ja Pipelife valitsevat videoista vakuuttavimmat ja tarjoavat tekijöille mahdollisuuden kesätyö- tai harjoittelupaikkaan! Kaikkien osallistujien kesken arvontaan myös 30 kappaletta Perttu Pölösen Tulevaisuuden Identiteetit -kirjapalkintoja. Videoiden parhaimmistoa hyödynnetään koostevideolla, jonka avulla keskustelua avataan myös päättäjien sekä työelämän eri toimijoiden ja kehittäjien suuntaan.

Lue lisätiedot kilpailusta ja jätä kilpailuvideosi kilpailusivullamme. Tutustu myös kilpailun sääntöihin.

Haluatko TYÖ2030-ohjelman viimeisimmät uutiset sähköpostiisi?

Tilaa ohjelman ajankohtaiset uutiset suoraan sähköpostiisi.


TYÖ2030-ohjelman tavoitteet ja hyödyt

TYÖ2030-ohjelman tavoitteena hallitusohjelmassa on vauhdittaa toimintatapojen uudistamista ja uuden teknologian hyödyntämistä työpaikoilla, vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria sekä nostaa Suomi digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi ja työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä.

TYÖ2030-ohjelman toimenpiteet vaikuttavat tutkitusti työllisyyteen, talouteen, työhyvinvointiin ja työurien jatkumiseen. Hyvä työ ja johtaminen kehittävät samanaikaisesti tuottavuutta ja työhyvinvointia. Näillä on vaikutusta yrityksen kilpailukykyyn ja julkisten organisaatioiden vaikuttavuuteen. Koronakriisistä selviytymisen, kriisistä toipumisen ja Suomen jälleenrakentamisen kannalta keskeistä on työpaikkojen sekä eri alojen yritysten ja organisaatioiden onnistuminen oman toimintansa järjestämisessä ja toimintatapojensa kehittämisessä kriisin eri vaiheissa.

TYÖ2030-ohjelmassa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa ja kannustetaan kokeiluihin. Ohjelmassa hyödynnetään aiempien työelämän kehittämisohjelmien kokemuksia ja tietoa tulevaisuuden työelämästä. Lisäksi se tuottaa tietoa työelämän selviytymiseen koronakriisistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriminiteriön sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa.

Yhteistyössä ovat mukana Akava, Business Finland, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos, KT Kuntatyönantajat, Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sitra, STTK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Suomen Yrittäjät, Työterveyslaitos, työ- ja elinkeinoministeriö, Työturvallisuuskeskus ja Valtion työmarkkinalaitos.

Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos.

Toimenpiteet

Työelämän onnistumistarinoita korona-ajan Suomesta – Onnistuin.fi

Koronakriisistä selviytyminen oli ohjelman huomion pääkohde alkuvuodesta 2020. Ohjelma julkaisi verkkosivuston Työelämän onnistumistarinoita korona-ajan Suomesta, jossa voi jakaa vinkkejä, ideoita, organisaatioiden hyviä käytäntöjä tai kokemuksia poikkeusoloista. Sivustolla on artikkeleita ja videohaastatteluita lukuisilta eri toimialoja edustavilta työpaikoilta eri puolilta Suomea.

Tutustu sivustoon: Työelämän onnistumistarinoita korona-ajan Suomesta.

Toimialahankkeet

Ohjelmassa käynnistetään uusia toimialahankkeita, joiden tarkoituksena on kehittää ja innovoida alan työpaikoille uudenlaisia toimintatapoja ja uudistaa työelämää erityisesti digitaalitekniikan mahdollisuuksia hyödyntäen. Toiminnan periaatteina ovat toimialatason vuoropuhelu työmarkkinaosapuolten kesken sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin samanaikainen kehittäminen työpaikkatasolla yhteistyössä johdon ja henkilöstön kesken. Lähtökohtana toimialahankkeille ovat kunkin toimialan omat tarpeet.

Vuonna 2020 käynnistyvien toimialahankkeiden toivotaan edistävän alan selviytymistä ja nousua koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista. Hanke voi sisältää esimerkiksi koronakriisin aikaisten kekseliäiden ratkaisujen, kokemusten ja oppien kokoamista ja toisilta oppimista.

Aluepilotit

TYÖ2030-ohjelmassa käynnistetään myös aluepilotteja. Ne ovat yhden tai useamman ELY-keskuksen (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) yhdessä koordinoimia kehittämishankkeita. Aluepiloteissa kokeillaan erilaisia ja myös kokonaan uudenlaisia tapoja edistää työelämän kehittämistä alueiden työpaikoilla. Samalla aluepilottien avulla vahvistetaan alueellista työelämän kehittämisosaamista ja tätä tukevaa alueen työelämätoimijoiden välistä yhteistyötä.

Aluepilottien kokemusten pohjalta ohjelmassa luodaan alueellisen työelämän kehittämistoiminnan malli.

Johtamisverkosto

Johtamisverkoston tavoitteena on jakaa yritysten ja julkisten organisaatioiden onnistuneita kokemuksia hyvästä johtamisesta ja työelämästä. Johtamisverkosto kokoaa yhteen ohjelman kummeja, joiden organisaatioissa on saavutettu todistettavasti tuloksia kilpailukyvyn ja talouden suhteen hyvän ihmisten johtamisen ja yhdessä tekemisen avulla. Yhteistyötä tehdään myös oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa nuorten ja tulevaisuuden johtajien saavuttamiseksi.

Johtamisverkosto käynnistyy syksyllä 2020.

Työelämäinnovaatioiden tuki työpaikoille

Työelämäinnovaatioiden vauhdittamiseksi työpaikoilla ohjelma tarjoaa Workathlon-konseptin, jossa yritysten ja muiden organisaatioiden yhteistyöverkostot voivat saada sparrausapua asiantuntijoilta haasteidensa ratkaisuun tai unelmien toteuttamiseen.

Työelämän ajankohtaisia ilmiöitä käsitellään ja ratkaistaan nopeilla ratkaisutiimeillä, Fast Expert Teams, jotka kokoavat yhteen kehittäjäverkoston ja tuottavat ratkaisuja työpaikkojen kehittämisen tueksi sekä päätöksentekoa varten. Esimerkkinä on koronan aiheuttaman digitalisaatiokehityksen vahvistaminen. Yhteistyökumppanina on Lappeenrannan yliopisto.

Suunnatut rahoitushaut kokeilu- ja TKI-toimintaan toteutetaan yritysten ja muiden organisaatioiden tietoperustaisen kehittämisen tueksi. Hankkeisiin sisältyy tutkimusta ja vaikutusten arviointia. Painopistealueita ovat muun muassa digitalisaation, teknologian ja työn murroksen laajemmin aiheuttamat muutokset työelämässä.

Nämä toimenpiteet mallinnetaan syksyllä 2020 ja toteutetaan vuonna 2021.

Työelämän tilannekuva

Työelämän tilannekuvaa koskevat tutkimukset, selvitykset ja vaikuttavuuden arvioinnit, toimintamallien kehittäminen sekä hyvien käytäntöjen kokoaminen ja levittäminen on Työterveyslaitoksen tehtävä. Työterveyslaitos tuottaa myös ohjelman vaikutuksia arvioivaa tutkimusta työelämän tilasta suhteessa ohjelman tavoitteisiin. Työhyvinvointia tukevat palvelut ja työvälineet työpaikoille on suunnattu koronan jälkeiseen toipumiseen sekä digitalisaation ja kehittämisen tueksi.

Aikataulu

2020–2023

Rahoittajat

TYÖ2030 on osa hallitusohjelmaa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos.

Tutustu myös

>>TYÖ2030-ohjelma sosiaali- ja terveysministeriön sivustolla

Lisätietoja Työterveyslaitoksessa antavat

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ttl.fi

  • Ohjelmajohtaja Terttu Pakarinen
  • Toimialahankkeet ja aluepilotit: Anna Tienhaara, Tuomo Alasoini, Aija Kuurne
  • Selvitykset, arviointi, aineistot: Tuomo Alasoini
  • Hallinto, koordinaatio, organisointi: Aija Kuurne ja ohjelman johtaja
  • Ohjelman viestintä ja sivusto: Tiina Kaksonen
  • Verkostotoiminta: Ari Rämö
  • Työelämän onnistumistarinoita korona-ajan Suomesta -verkkosivusto: Kirsi Luokkala, Tiina Kaksonen
  • Sotelaiset koronan paineessa -sivusto: Kirsi Luokkala, Tiina Kaksonen, Jaana Laitinen
  • Hyvät käytännöt ja toimintamallit: Kirsi Luokkala, Anna Tienhaara, Antti Soikkanen, Tuomo Alasoini

Ohjelman kohderyhmänä on koko suomalainen työelämä, työpaikat, toimialat ja koko yhteiskunta.