Työtä tehdään yhä enemmän etänä ja monipaikkaisesti. Tämä tarkoittaa, että työtä voidaan tehdä kotona, liikennevälineissä, kahviloissa ynnä muualla. Tutkimme tässä Etätyö ja työkyky -hankkeessa työkykyä ja terveyskäyttäytymistä etä- ja monipaikkaisessa työssä sekä tällaisen työn haasteita ja organisoimista. Tuotamme tietoa etätyön yhteydestä työkykyyn ja terveyskäyttäytymiseen. Kehitämme organisaatioiden kanssa työkyvystä huolehtimisen hyviä käytäntöjä vastauksena uuden työn rakenteiden liudentumiseen.

Tavoitteet

Tavoitteena on työkyvyn tukeminen etä- ja monipaikkaisessa työssä johtamisen ja työn organisoinnin keinoin.

Tutkimme:

  • Onko etä- ja monipaikkainen työ yhteydessä psykososiaaliseen kuormittumiseen?
  • Onko tällaista työtä tekevien keskuudesta löydettävissä alkoholin käytöltään riskiammatteja ja -ryhmiä?
    • Millaisia terveyskäyttäytymisen profiileja heidän keskuudestaan on havaittavissa?
  • Millaiset etä- ja monipaikkaiseen työntekoon liittyvät työn organisoinnin tavat ja työn piirteet yhdistyvät työkykyä uhkaavaan terveyskäyttäytymiseen?
  • Miten erilaiset ryhmät, joissa havaitaan joko myönteistä tai kielteistä terveyskäyttäytymistä, näyttäytyvät esimiehille, HR:lle ja työterveyshuollolle?
  • Millaisilla välineillä ja toimenpiteillä on mahdollista edistää myönteistä terveyskäyttäytymistä ja työkykyä? Esimerkiksi kuinka havaita ja puuttua ajoissa alkoholin liika- ja riskikäyttöön etätyössä?

Mukana tutkimuksessa

Aikataulu

1.8.2020–31.3.2023

Rahoittajat

Työterveyslaitos toteuttaa tutkimushankkeen yhdessä Työsuojelurahaston kanssa. Hankkeen kumppanit ovat Alko, Elo, Ilmarinen, Keva ja Varma.