Digitalisaatio on keskeinen osa terveydenhuoltopalveluiden kehittämiseen tähtäävissä valtakunnallisissa tavoitteissa.  Erityisesti Suomen kaltaisessa maassa, jossa maantieteelliset etäisyydet ovat pitkät, eTerveyspalvelut voivat parantaa terveyspalvelujen saatavuutta ja kaventaa terveyseroja. Myös työterveyshuolto tarjoaa yhä enemmän digitaalisia palveluja.

Vaikka tutkimusnäyttöä toimintakyvyn lisäämiseen tähtäävästä eTerveyspalveluiden vaikuttavuudesta on runsaasti, näyttö on ristiriitaista sen suhteen, ovatko ne vaikuttavampia kuin perinteisesti toteutetut interventiot. ETerveyspalveluja on arvosteltu myös niiden epäjohdonmukaisesta toteutuksesta ja laadullisesta vaihtelusta eikä tutkimustuloksia voida suoraan soveltaa käytäntöön.

Tavoitteet

 Tämän hankkeen tavoitteena on

  • tunnistaa, mitkä työpaikkaan, työntekijöihin ja eTerveyspalvelujen muotoiluun liittyvät tekijät ovat yhteydessä palvelujen vaikuttavuuteen ja sitoutumiseen niiden käyttöön
  • arvioida eTerveyspalvelujen vaikutuksia terveyseroihin
  • mahdollistaa eTerveyspalvelujen muotoilu ryhmille, jotka eivät ole vielä eTerveyspalvelujen piirissä, mutta joiden työkyvyn ylläpidossa palveluista voisi olla hyötyä

Hankkeessa laaditaan katsaus ja suositus

Hankkeessa laaditaan katsaus eTerveyspalveluista työ- ja toimintakyvyn tukemiseksi. Katsauksen tuloksista muotoillaan suositus eTerveyspalveluihin työterveyshuolloissa ja työpaikoilla.

Lisäksi hankkeen pohjalta pyritään muotoilemaan kehittämishanke eTerveyspalveluiden arviointiin yhteistyössä palveluita tuottavien työterveyshuoltoyksiköiden kanssa.

Aikataulu

2019-2020

Rahoittajat

Työsuojelurahasto