Verkoston kautta saat tietoa työhyvinvointiin liittyvistä ajankohtaisista asioista ja hyvistä käytännöistä, voit jakaa kokemuksiasi ja osallistua työhyvinvointiin liittyvään toimintaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, saat tukea työhyvinvointiin liittyvien konkreettisten asioiden tekemisessä ja eteenpäin viemisessä sekä voit tuoda asiantuntijoille ja päättäjille esille työpaikkasi työhyvinvoinnin haasteita ja ratkaisuja.

Vuosina 2015-2018 Tyhyverkostoa kehitettiin TyhyverkostoX – Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen -hankkeessa, joka sai rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastolta (ESR).

Verkoston tavoitteena on

 • olla työpaikan toimijoiden ja asiantuntijoiden kohtaamispaikka ja keskustelun areena
 • levittää työpaikkojen työhyvinvoinnin edistämisen hyviä käytäntöjä ja kokemuksia
 • tukea työpaikkoja työhyvinvointiin liittyvien konkreettisten asioiden edistämisessä
 • edistää työpaikkojen, asiantuntijoiden ja päättäjien välistä tiedonkulkua ja vuorovaikutusta
 • mahdollistaa eri toimijoiden yhteistyötä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
 • kehittyä työpaikkojen yhteistyö- ja osaamisverkostoksi.

Ajankohtaista

Kevät 2019

Kognitiivisen ergonomian oppimispolku -webinaarisarja alkaa!

Webinaarisarja koostuu kolmesta webinaaritallenteesta, joita alueelliset verkostot kokoontuvat yhteisesti kuuntelemaan haluamanaan ajankohtana sekä keskustelemaan webinaarin aiheesta. Kysy oman alueesi kokoontumisesta joko alueen Tyhyverkoston yhteyshenkilöltä tai alueen tyhyverkostolaisten omasta Facebook-ryhmästä.

Tiedot kunkin alueen kokoontumisista päivittyvät myös alueiden sivuille sitä mukaa kun ne varmistuvat.

Syksy 2018

TyhyverkostoX-hanke on päättynyt. Tutustu hankkeen tuotoksiin, jotka löytyvät kootusti hankkeen sivuilta.

Hankkeen päättymisen myötä päävastuu toiminnasta on siirtynyt Työterveyslaitokselta 18:ta Alueelliselle Tyhyverkostolle, jotka suunnittelevat itse toimintansa. Parhaiten tietoa saat seuraamalla Tyhyverkoston Facebook-sivua ja liittymällä siellä oman alueesi Tyhyverkoston ryhmään. Tapaamisten kutsut lähetetään sähköpostilla kunkin alueellisen verkoston omalle sähköpostilistalle. Huolehdi siis, että yhteystietosi jäsenrekisterissä ovat kunnossa.

Viimeinen TyhyverkostoX-hankkeen puitteissa pidetty kohtaaminen oli valtakunnallinen verkostopäivä Työpaikkojen parhaaX, joka pidettiin 18 paikkakunnalla 21.8.2018. Tapahtuma oli samalla TyhyverkostoX-hankkeen päätösseminaari, ja osallistujia oli yhteensä noin 500 ympäri Suomen. Voit palata tunnelmaan tapahtuman sivuilla!

Tyhyverkoston toiminta

Tyhyverkosto on valtakunnallisesti koordinoitu verkosto, joka toimii 18 alueella Suomessa. Alueelliset verkostot vastaavat oman alueensa toiminnasta, ja toimintaa tukee valtakunnallinen tukiryhmä.

 • Verkoston jäsenet kuuluvat alueellisiin verkostoihin ja ovat samalla mukana myös valtakunnallisessa verkostossa.
 • Kullakin alueellisella verkostolla on omat verkkosivut.
 • Verkoston perustoimintaa ovat alueelliset verkostotapaamiset. Verkostotapaamiset ovat kohtaamispaikkoja, joissa verkostoidutaan, jaetaan työhyvinvoinnin osaamista ja hyviä käytäntöjä sekä ideoidaan ja suunnitellaan yhteistä kehittämistoimintaa. Tapaamisista voi saada vertaistukea itselle ja ideoita oman työpaikan työhyvinvoinnin kehittämiseen.
 • Alueellisilla verkostoilla on ydinryhmät ja yhteyshenkilöt. Ydinryhmät suunnittelevat verkoston toiminnan alueellaan.
 • Alueelliset yhteyshenkilöt muodostavat yhteyshenkilöiden ryhmän, joka saa tarvittaessa tukea erilliseltä tukiryhmältä. Tukiryhmään kuuluu useita toimijoilta eri tahoilta.
 • Valtakunnallinen tukiryhmä vastaa Tyhyverkoston jäsenrekisteristä.

Tutustu myös TyhyverkostoX-hankkeen sivuihin

TyhyverkostoX-hankkeessa kehitettiin Tyhyverkostoa vuosina 2015-2018 ja hankkeessa tuotettiin mm. julkaisuja, webinaareja ja sivustoja. Tutustu hankesivuihin!