Verkoston kautta saat tietoa työhyvinvointiin liittyvistä ajankohtaisista asioista ja hyvistä käytännöistä, voit jakaa kokemuksiasi ja osallistua työhyvinvointiin liittyvään toimintaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, saat tukea työhyvinvointiin liittyvien konkreettisten asioiden tekemisessä ja eteenpäin viemisessä sekä voit tuoda asiantuntijoille ja päättäjille esille työpaikkasi työhyvinvoinnin haasteita ja ratkaisuja.

Verkoston taustalla vuosina 2015-2018 on TyhyverkostoX – Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen -hanke, joka saa rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastolta (ESR).

VERKOSTON TAVOITTEENA ON

 • olla työpaikan toimijoiden ja asiantuntijoiden kohtaamispaikka ja keskustelun areena
 • levittää työpaikkojen työhyvinvoinnin edistämisen hyviä käytäntöjä ja kokemuksia
 • tukea työpaikkoja työhyvinvointiin liittyvien konkreettisten asioiden edistämisessä
 • edistää työpaikkojen, asiantuntijoiden ja päättäjien välistä tiedonkulkua ja vuorovaikutusta
 • mahdollistaa eri toimijoiden yhteistyötä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
 • kehittyä työpaikkojen yhteistyö- ja osaamisverkostoksi.

JÄSENYYS

Verkoston jäseneksi ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat kiinnostuneita työpaikan työhyvinvointitoiminnasta ja sitoutuvat verkoston tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin. Verkoston jäsenyys on maksuton. Verkoston jäsenet pääsevät osallistumaan alueellisen toiminnan suunnitteluun. Otamme mielellämme vastaan kaikenlaisia verkoston toimintaan liittyviä ideoita.

Siirry täyttämään liittymislomake klikkaamalla banneria

Meilaa jos haluat meihin yhteyden

 • Osoitteemme on tyhyverkosto@ttl.fi
 • Lähetä ideoita ja vinkkejä oman alueesi toimintaan liittyen.
 • Ilmoita muutokset jäsentiedoissasi (myös mahdollinen eroaminen verkostosta).

Tyhyverkoston toiminta

Tyhyverkosto on valtakunnallisesti koordinoitu verkosto, joka toimii 16 alueella Suomessa.

 • Verkoston jäsenet kuuluvat alueellisiin verkostoihin ja ovat samalla mukana myös valtakunnallisessa verkostossa.
 • Verkoston jäseneksi liitytään täyttämällä jäsenlomake. Jäsenet ovat henkilöjäseniä.
 • Kullakin alueellisella verkostolla on omat verkkosivut.
 • Verkoston perustoimintaa ovat alueelliset verkostotapaamiset. Verkostotapaamiset ovat kohtaamispaikkoja, joissa verkostoidutaan, jaetaan työhyvinvoinnin osaamista ja hyviä käytäntöjä sekä ideoidaan ja suunnitellaan yhteistä kehittämistoimintaa. Tapaamisista voi saada vertaistukea itselle ja ideoita oman työpaikan työhyvinvoinnin kehittämiseen.
 • Alueellisilla verkostoilla on ydinryhmät ja yhteyshenkilöt. Ydinryhmät suunnittelevat verkoston toimintaa alueellaan yhteistyössä valtakunnallisen koordinaattorin kanssa.
 • Alueelliset yhteyshenkilöt muodostavat valtakunnallisen yhteyshenkilöiden ryhmän, jota koordinoidaan valtakunnallisesti. Ryhmässä jaetaan hyviä käytäntöjä alueellisten verkostojen toimintaan.
 • Valtakunnallinen koordinaattori Jaana Lerssi-Uskelin toimii alueellisten yhteyshenkilöiden, ydinryhmien ja verkostojen tukena.
 • Tyhyverkoston tukena toimii valtakunnallinen asiantuntijoiden ja sidosryhmien verkosto.
 • Verkoston työtä tukee syyskuun 2018 loppuun asti ESR-rahoitteinen TyhyverkostoX-hanke.

Tyhyverkosto Twitterissä

Social Board: There is no feed to show or there is a connectivity problem to the world wide web!

Kaikki Tyhyverkoston tapahtumat

Tulevia tapahtumia