Ajankohtaista tietoa työpaikkojen tilanteesta

Kyselyn tarkoituksena on tukea työsuojeluhenkilöstön työtä: kyselyn tulokset antavat vinkkejä siitä, millaisiin asioihin työpaikoilla tulisi kiinnittää huomiota. Kysely tarjoaa myös tietoa ajankohtaisten työelämäasioiden tilasta suomalaisilla työpaikoilla.

Kyselyn tulokset julkaistaan tiiviinä tuloskoosteena ja lyhyenä tiedotteena. Työsuojeluhenkilöstön näkemykset ja kokemukset tukevat työsuojelutehtävissä toimivia ja auttavat laajemminkin suuntaamaan toimintaa työpaikoilla.

Toistuva kysely työsuojeluhenkilöstölle

Työsuojeluhenkilörekisteristä poimitulle otokselle lähetetään kerran vuodessa lyhyt sähköisen kysely työsuojelutoiminnasta ja kulloinkin ajankohtaisista työpaikkojen toimintaan ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Vaihtuvina teemoina ovat olleet muun muassa kesätyö, verkostomainen työ, sosiaalisen median käyttö työssä, työterveysyhteistyö, kiire, psykososiaaliset kuormitustekijät työssä, työsuojelun yhteistoiminta ja digitalisaatio työssä.

Työsuojelupaneelia on toteutettu vuodesta 2012 lähtien. Paneeli toteutetaan Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen yhteistyönä. Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijana paneelissa on kehittämispäällikkö Jarna Savolainen.

Työsuojelupaneeleiden tuloskoosteet

Työsuojelupaneelin tuoreimmat tiedot löydät nyt Työelämätieto-palvelusta.

Kahdennentoista paneelikyselyn tuloksia

Yhdennentoista paneelikyselyn tuloksia

Kymmenennen paneelikyselyn tuloksia

Yhdeksännen paneelikyselyn tuloksia

Kahdeksannen paneelikyselyn tuloksia

Seitsemännen paneelikyselyn tuloksia

Kuudennen paneelikyselyn tuloksia

Viidennen paneelikyselyn tuloksia

Neljännen paneelikyselyn tuloksia

Kolmannen paneelikyselyn tuloksia

Toisen paneelikyselyn tuloksia

Ensimmäisen paneelikyselyn tuloksia