Ajankohtaista tietoa työpaikkojen tilanteesta

Kyselyn tarkoituksena on auttaa työsuojeluhenkilöstön työtä: kyselyn tulokset antavat vinkkejä siitä, millaisiin asioihin työpaikoilla tulisi kiinnittää huomiota niiden omasta näkökulmasta katsottuna. Kysely tarjoaa myös tietoa ajankohtaisten työelämäasioiden tilasta suomalaisilla työpaikoilla.

Kyselyn tuloksia julkaistaan yleistajuisina tiedotteina. Julkaistavat työpaikkojen näkemykset ja kokemukset tukevat työsuojelutehtävissä toimivia ja auttavat laajemminkin suuntaamaan toimintaa.

Toistuva kysely työsuojeluhenkilöstölle

Kysely toteutetaan paneelimuotoisena. Toisin sanoen samalle Työsuojeluhenkilörekisteristä poimitulle paneeliryhmälle lähetetään 2-3 kertaa vuodessa lyhyt sähköisen kysely kulloinkin ajankohtaisista työpaikkojen toimintaan ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista.

Kyselyn toteuttavat Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos.

Ensimmäinen paneeli toteutettiin joulukuussa 2012.
Toinen paneeli toteutettiin touko-kesäkuussa 2013.
Kolmas paneeli toteutettiin huhti-toukokuussa 2014.
Neljäs paneeli toteutettiin lokakuussa 2014.
Viides paneeli toteutettiin huhtikuussa 2015.
Kuudes paneeli toteutettiin marraskuussa 2015.
Seitsemäs paneeli toteutettiin lokakuussa 2016.
Kahdeksas paneeli toteutettiin maalis-huhtikuussa 2017.

Kahdeksannen paneelikyselyn tuloksia

Työsuojeluhenkilöstö antoi kohtuullisen hyvän yleisarvosanan työsuojelun yhteistoiminnasta, keskiarvo oli kouluarvosana-asteikolla 7,7. Toimivaksi arvioitiin työsuojelutoiminnan järjestelmällisyys sekä yhteistyö ja yhteinen keskustelu henkilöstön kanssa. Kehitettävää on tiedottamisessa, johdon sitoutumisessa ja ennakoivassa toiminnassa.

Tutustu VIII paneelin tuloskoosteeseen

Seitsemännen paneelikyselyn tuloksia

Työsuojeluhenkilöstö: liian suuri työmäärä ja heikko tiedonkulku kuormittavat työpaikoilla. 85 % työsuojeluhenkilöstöstä arvioi, että työpaikalla on vähintään jossain määrin liian suuri työmäärä tai liian kova työtahti, vastaavasti 78 % vastaajista katsoi työpaikalla esiintyvän jatkuvia keskeytyksiä.

Tutustu VII paneelin tuloskoosteeseen

Kuudennen paneelikyselyn tuloksia

Kiire ja aikataulujen yhteensovittamisen vaikeus vievät voiman työsuojelulta ja kehittämiseltä.

Tutustu VI paneelin tuloskoosteeseen

Viidennen paneelikyselyn tuloksia

Työsuojelulla ja työterveyshuollolla on yhtenäinen näkemys työterveysyhteistyön tavoitteista työpaikoilla

Yli 75 prosenttia työsuojeluhenkilöstöstä arvioi, että työpaikan ja työterveyshuollon välinen yhteistyö toimii erittäin tai melko hyvin. Vain pieni osa on sitä mieltä, että yhteistyö toimii huonosti.

Tutustu V paneelin tuloskoosteeseen

Neljännen paneelikyselyn tuloksia

Miten työsuojelu toteutuu, kun töitä tehdään etänä ja viestit virtaavat somessa? Etätyö ja sosiaalisen median käyttö tuovat uusia haasteita työpaikoille ja työsuojelutoimintaan, mitä ei ole vielä huomioitu kaikkialla.

Tutustu IV paneelin tuloskoosteeseen

Kolmannen paneelikyselyn tuloksia

Muiden yritysten läsnäolo omalla työpaikalla aiheuttaa haasteita työsuojelulle ja työturvallisuudelle. Alihankinnan, vuokratyövoiman tai ostopalveluiden käyttö tuo työpaikalle eri työnantajien työntekijöitä. Muiden yritysten työntekijöiden työskentely omalla työpaikalla aiheuttaa haasteita erityisesti työsuojelutoiminnalle. Tämä käy ilmi Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen tekemästä työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille suunnatusta Työsuojelupaneelista. Paneelissa kerätään tietoja suomalaisilla työpaikoilla näkyvistä työsuojelun ilmiöistä ja tarpeista sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutuksista arjen työhön.

Tutustu III TS-paneelin tuloskoosteeseen

Toisen paneelikyselyn tuloksia

Kesätyöntekijä murtaa totutut kaavat työpaikoilla. Kesä- ja kausityöntekijöiden ja vieraskielisen työvoiman mukana työpaikoille tulee uusia ideoita, toimintatapoja ja näkökulmia, jotka piristävät työpaikan totuttua arkea ja auttavat kehittämään työpaikan toimintaa. Tämä käy ilmi Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen tekemästä Työsuojelupaneelista. Paneelissa kerätään tietoja suomalaisilla työpaikoilla näkyvistä työsuojelun ilmiöistä ja tarpeista sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutuksista arjen työhön.

Tutustu II TS-paneelin tuloskoosteeseen

Ensimmäisen paneelikyselyn tuloksia

Työhyvinvointi ja talous ovat työpaikkojen keskustelujen ykkösaiheet tällä hetkellä. Jaksamiseen, kiireeseen ja työilmapiiriin liittyvät asiat sekä taloudellinen tilanne puhuttavat työpaikoilla juuri nyt. Kiristyvä kilpailu ja talouden kehitys nähdään laajalti keskeisinä tulevaisuuden haasteina. Työpaikan ja työterveyshuollon välinen yhteistyö näyttää sujuvan varsin hyvin. Nämä seikat ilmenivät Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen toteuttamassa työsuojeluvaltuutetuille ja työsuojelupäälliköille suunnatussa ensimmäisessä Työsuojelupaneelissa (TS-paneeli). TS-paneelissa kerätään tietoja suomalaisilla työpaikoilla näkyvistä työsuojelun ajankohtaisista ilmiöistä, tarpeista ja trendeistä sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutuksista työn tekemisen arkeen työpaikoilla.

Tutustu I TS-paneelin tuloskoosteeseen

Työsuojelupaneelit on toteutettu yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Asiantuntijana Työturvallisuuskeskusta on edustanut Kerttuli Harjanne.