Työpaikkojen valmiuksia parantaa ja kehittää omaa TTT-osaamistaan lisätään muuttuvan työelämän tarpeiden mukaisesti siten, että työpaikat ja niiden henkilöstö hallitsevat työterveyden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä tarvittavat perustiedot ja menettelytavat.

Hanke on osa valtakunnallista TyhyverkostoX – Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen (2015–2018) hanketta, jossa kehitetään kansallinen työpaikkojen työhyvinvointitoimijoiden yhteistyö- ja osaamisverkosto. Tavoitteena on lisätä työpaikkojen työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointitoiminnan, eli TTT-toiminnan, osaamista.

Hankkeessa

  • lisätään tietoisuutta työterveyden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin huolehtimisen merkityksestä yksilöille ja yrityksille tai organisaatioille
  • lisätään yrittäjien, työnantajien ja organisaatioiden johdon tietoisuutta työhyvinvoinnin merkityksestä yrityksen tai organisaation toiminnalle
  • lisätään yrittäjien, työnantajien ja organisaatioiden johdon sitoutumista työterveydestä, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtimiseen
  • vahvistetaan työterveydestä, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtimisen perustaitojen hallintaa yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla
  • kehitetään aktiivisesti osaamista työpaikoilla työterveyden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tukemiseksi
  • tunnistetaan verkostoitumisen merkitys työhyvinvoinnille.

Hankkeessa selvitetään työpaikkojen TTT-osaamistarpeita ja kehitetään niihin ratkaisuja Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston alueellisissa yhteiskehittämistapaamisissa. Kehittämistyön tuloksena syntyy alueellisia TTT-osaamisen kehittämissuunnitelmia, joissa suunnitellut toimenpiteet toteutetaan alueellisina kokeiluina. Kehittämisinterventioiden vaikuttavuutta selvitetään ennen-jälkeen -tutkimusasetelmassa kaikilla kehittämiseen osallistuneilla alueilla. Valtakunnallisten kehittämiskokeilujen pohjalta laaditaan määritelmä TTT-osaamisesta osana työelämävalmiuksia.

Kehittämistyö toteutetaan alueellisina yhteiskehittämisprosesseina alueen työpaikkojen (yrittäjät, yritykset ja muut organisaatiot) työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia tukevien toimijoiden (työterveyshuollot, työturvallisuuden, työsuojelun ja työhyvinvoinnin asiantuntijat ja kehittäjät) sekä alueen koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden (ammattioppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot, yrityspalveluorganisaatiot) yhteistyönä.

Aikataulu

TTT-hanke toteutetaan vuosien 2015–2018 aikana.

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Hankkeen tuotokset

Hankkeessa on julkaistu perehdytysopas työhyvinvointiin, työterveyteen ja työturvallisuuteen työntekijälle ja esimiehelle. Paketti koostuu kolmesta osasta: työterveyshuoltotyöturvallisuus ja työhyvinvointi. Kukin osio sisältää faktaa ja tehtäviä.

Hankkeessa on kehitetty TTT-koulutuspaketti ammattiin valmistuville. Koulutus on pilotoitu ammatillisissa oppilaitoksissa (Esedu, Riveria ja Hyria) merkonomi-, sähkötekniikka- ja parturikampaaja-opiskelijoiden ja heidän opettajiensa kanssa. Työterveyslaitoksen vetämästä Combo-hankkeesta on saatu vinkkejä koulutuksen suunnitteluun.

Ammattiin valmistuvien TTT-koulutuspaketti on julkaistu Työterveyslaitoksen Oppaana!

Tutkimusryhmä

Työterveyslaitos:
Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM
Simo Kaleva, tutkija, MMM, VTM
Helena Särkänlahti, erityisasiantuntija, HTM, tth
Sari Wuolijoki, erikoislääkäri, LL

Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus ry:
Riikka Turunen, projektipäällikkö