Hankkeen yleisenä tavoitteena on tukea työkykyä ja työssä jatkamista pienissä yrityksissä ja yrittäjien keskuudessa sekä edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja hyvinvoinnista huolehtimista työpaikoilla. Hanke on osa valtakunnallista TyhyverkostoX – Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen (2015–2018) -hanketta.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on kehittää TTT-palvelujen – työterveyshuolto-, työturvallisuus- ja työhyvinvointipalvelujen – uusia hankinta- ja organisointimuotoja, joita hyödynnetään valtakunnallisesti. Hanke tuottaa tietoa niiden soveltamisen edellytyksistä sekä valtakunnallisen suosituksen soveltamisesta.

Hankkeessa

 • helpotetaan yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuoltopalvelujen hankintaa ja parannetaan palvelujen saatavuutta,
 • kehitetään työterveyshuoltojen toimintaa ja palveluja yrittäjille ja pienille yrityksille,
 • parannetaan yrittäjien ja pienten yritysten tietoisuutta TTT-palveluista ja niiden saatavuutta.

Hankkeen tuotokset

Hankkeen pääasialliset tuotokset ovat yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuollon yhteishankintamalli ja Tyhymarkkinat-konsepti, joista alla lisätietoa.

Yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuollon yhteishankintamalli

Yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuoltopalvelujen hankintaa ja palvelujen saatavuutta parantamaan hankkeessa kehitettiin työterveyshuollon yhteishankintamalli. Yhteishankintaa kokeiltiin yhteistyössä yrittäjä- ja työnantajajärjestöjen kanssa seuraavalla mallilla:

 • Työterveyshuoltopalvelut kilpailutetaan ja hankitaan tietylle ryhmälle (järjestön jäsenille).
 • Kilpailutuksen tuloksia hyödyntäen tilaaja (=järjestö) valitsee työterveyshuoltopalvelujen tuottajan(t), jonka kanssa solmitaan puitesopimus.
 • Järjestön jäsenet (yrittäjät, yritykset) voivat ilmoittautua työterveyshuollon asiakkaaksi puitesopimuksen puitteissa ilman aikaa vieviä sopimusneuvotteluja ja epävarmuutta palvelujen sisällöstä ja/tai hinnasta.

Yhteishankinnan vaikuttavuutta selvitettiin ennen-jälkeen-tutkimusasetelmassa. Lisäksi selvitettiin yhteishankintaan osallistujien tyytyväisyyttä yhteishankintaan ja työterveyshuollon palveluihin.

Tulokset olivat hyviä, joten työterveyshuollon uusi hankintamalli jää käyttöön yrittäjäjärjestöjen puitesopimuksissa. Mallia suositellaan myös muille organisaatioille yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuollon hankinnan helpottamiseksi.

Yhteishankinta

 • helpottaa työterveyshuoltopalveluiden hankintaa,
 • vähentää yrittäjien hallinnollista taakkaa,
 • varmistaa, että palvelut ovat laadukkaita, kohtuuhintaisia ja vastaavat yrittäjien/pienten yritysten tarpeita.

Yhteishankintamallin kehittämisprosessissa kiinnitettiin myös huomiota siihen, että työterveyshuoltojen toiminta kehittyi, jolloin työterveyshuollon yrittäjille ja pienille yrityksille tarjoamat palvelut paranivat.

Työterveyshuollon yhteishankinnasta on julkaistu oma sivu!

Lue myös Helena Palmgrenin blogikirjoitus Helposti työterveyshuoltopalveluita yrittäjille ja pienille yrityksille!

Suositus projektissa kehitetyn mallin soveltamisesta

TTT-palvelut -osaprojekti tuotti TyhyverkostoX-hankkeen kehittämislinjaan 5 perustuvan suosituksen projektissa kehitetyn työterveyshuollon yhteishankintamallin soveltamisesta yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuoltopalvelujen hankinnan helpottamiseksi ja työterveyshuollon kattavuuden parantamiseksi. Mallia suositellaan yrittäjäjärjestöjen lisäksi myös muiden yrittäjyyttä ja Pk-yrityksiä tukevien järjestöjen, yritysten ja organisaatioiden käyttöön. Mallin onnistuneen soveltamisen edellytyksenä on, että yhteishankinnan toteuttamisessa hyödynnetään hyvää työterveyshuollon asiantuntemusta, perehtyneisyyttä työterveyshuoltolainsäädäntöön ja työterveyshuollon hyviin käytäntöihin sekä yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuoltoon.

Videoita yhteishankinnasta

Hankkeessa on tehty yhteistyötä useiden paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa. Tästä yhteistyöstä on syntynyt monta napakkaa ja valaisevaa videota yrittäjien työterveyshuollon järjestämisen eri vaiheista.
Pirkanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Pasi Mäkinen kertoo pähkinänkuoressa kaiken oleellisen pk-yrittäjien työterveyshuoltopalveluista:

Pohjois-Karjalan Yrittäjien tietoisku yrittäjien työterveyshuoltopalveluista:

Uudenmaan Yrittäjien järjestöpäällikkö Petri Ovaska kertoo yrittäjien työterveyshuollon kilpailutuksesta ja hankinnasta:

Pohjois-Karjalan Yrittäjänaisten puheenjohtaja Päivi Könönen ja Uudenmaan Yrittäjien järjestöpäällikkö Petri Ovaska kertovat, miten hyvin yhteishankinta on onnistunut ja mitä hyvää he siinä näkevät. Haastattelijana kehittämispäällikkö Helena Palmgren Työterveyslaitoksesta:

Yhteishankintakokeiluissa ovat mukana seuraavat järjestöt:

 • Pohjois-Karjalan Yrittäjänaiset, puheenjohtaja Päivi Könönen, paivi.kononen[at]hr-consulting.fi
 • Uudenmaan Yrittäjät ry, järjestöpäällikkö Petri Ovaska, petri.ovaska[at]yrittajat.fi
 • Pirkanmaan Yrittäjät ry, toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, pasi.makinen[at]yrittajat.fi
 • Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry, toimitusjohtaja Merja Blomberg, merja.blomberg[at]yrittajat.fi
 • Kainuun Yrittäjät ry, toimitusjohtaja Pekka Ojalehto, pekka.ojalehto[at]yrittajat.fi
 • Etelä-Savon Yrittäjät, toimitusjohtaja Mirja Haavikko, mirja.haavikko[at]yrittajat.fi
 • Lapin Yrittäjät ry, toimitusjohtaja Pirkka Salo, pirkka.salo[at]yrittajat.fi
 • Koneyrittäjien liitto, toimitusjohtaja Matti Peltola, matti.peltola[at]koneyrittajat.fi
 • Suomen kotityöpalveluyhdistys ry, puheenjohtaja Eija Lenkkeri, eija.lenkkeri[at]edupoli.fi
 • Suomen Taksiliiton Itä-Suomen alueyhdistys ry, toiminnanjohtaja Satu Härkönen, satu.harkonen[at]taksiliitto.fi
 • SKAL Itä-Suomi ry, aluepäällikkö Jouni Bergroth, jouni.bergroth[at]skal.fi
 • Etelä-Karjalan Yrittäjät ry, toimitusjohtaja Jami Holtari, jami.holtari(at)yrittajat.fi
 • Lisäksi kokeilussa on mukana Pieksämäen Yrittäjät ry, Pieksämäen Yrittäjänaiset ry, Jäppilän yrittäjät ry; Pieksämäen Yrittäjien puheenjohtaja Arto Sepponen,  arto[at]sepponen.fi

Tyhymarkkinat-konsepti

Yrittäjien ja pienten yritysten tietoisuutta TTT-palveluista ja niiden saatavuudesta kehitettiin hankkeessa luomalla Tyhymarkkinat-konsepti.

Hankkeen aikana toteutettiin viidet, kaikille avoimet Tyhymarkkinat eri puolilla Suomea. Markkinoille kutsuttiin erityisesti alueiden yrittäjiä, yrityksiä ja niiden työntekijöitä sekä työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointipalvelujen (TTT-palvelujen) tuottajia. Osallistujien vuorovaikutusta tuettiin mm. alustusten ja paneelikeskustelujen, hissipuheiden ja palvelujen esittelyjen avulla. Markkinoiden Tyhy-kahviloissa vaihdettiin ajatuksia, ideoita ja hyviä käytäntöjä. Niiden vauhdittamiseksi käytettiin toiminnallisia menetelmiä, joiden avulla kaikki saattoivat osallistua.

Saadun kokemuksen perusteella Tyhymarkkinat

 • motivoi kävijöitä huolehtimaan työterveydestä, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista
 • on tehokas tapa tuoda yhteen työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointipalvelujen (TTT-palvelut) tuottajia ja niitä tarvitsevia yrittäjiä, yrityksiä ja kansalaisia
 • lisää tietoa alueen TTT-palveluista
 • auttaa hankkimaan TTT-palveluja
 • vauhdittaa TTT-palvelujen kehittämistä
 • vahvistaa verkostoitumista ja yhteistyötä alueella työterveyden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Järjestä omat Tyhymarkkinat, se kannattaa! Kutsu mukaan muita TTT-asioista kiinnostuneita ja suunnitelkaa yhdessä juuri teidän tarpeisiinne sopiva tapahtuma.

Vinkkejä suunnitteluun ja toteutukseen:

 

Hankkeen toteuttajat

Hanke toteutetaan yhteistyössä TyhyverkostoX-hankkeen osatoteuttajan, Pohjois-Karjalan kansanterveys ry:n kanssa. 

Pohjois-Karjalan kansanterveys ry:n yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Riikka Turunen.

Aikataulu

TTT-hanke toteutetaan vuosien 2015–2018 aikana.

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).