Osaprojektissa kehitetään yhdessä työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiyhteistyötä (TTT-yhteistyö) työpaikan eri toimijoiden välillä sekä parannetaan työpaikkojen valmiuksia rakentaa TTT-yhteistyötä asiantuntijoiden, palveluntarjoajien ja viranomaisten kanssa työturvallisuuden ja työterveyden edistämiseksi.

Hankkeen kuluessa ymmärrys TTT-yhteistyön merkityksestä lisääntyy ja tulokselliset toimintamallit integroituvat päivittäiseen työn tekemiseen. Lisäksi saadaan alulle ja jatkokehitettäväksi tuoreita menettelytapoja ja palveluja, joilla tukea työpaikkoja turvallisen ja terveellisen toiminnan kehittämisessä.

Teema tuottaa tietoa ja toimintamalleja kahdella eri tasolla:

  1. Tuotetaan tietoa ja toimintamalleja onnistuneen yhteistyön toteuttamiseksi eri sisältöalueilla (esimerkiksi psykososiaalisen kuormituksen arviointi ja hallinta tai riskinarviointi). Nämä ovat työpaikalla välittömästi hyödynnettäviä konkreettisia tuloksia.
  2. Tuotetaan tietoa ja toimintamalleja onnistuneen yhteistyön kehittämiseksi. Työpaikat oppivat tavan kehittää omaa toimintaansa henkilöstöä osallistaen sekä käyttäen apunaan tarvittavia yhteistyökumppaneita.

Tietoa ja toimintamalleja jaetaan ja edelleen kehitetään työhyvinverkostossa alueellisesti ja valtakunnallisesti. Levittämiskanavina toimivat hankkeessa järjestettävät tilaisuudet sekä Tyhyverkoston sivut, missä on kaikille avoimesti saatavilla olevaa materiaalia. Lisäksi luodaan pohjaa kansainväliseen yhteistyöhön lähialueille.

Osatavoitteet

Hankkeen päättyessä työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiyhteistyö (TTT-yhteistyö) on parantunut työpaikan sisällä eri toimijoiden kesken sekä alueellisesti työterveyden ja turvallisuuden asiantuntijoiden, palveluntuottajien sekä viranomaistahojen kanssa.

Lisäksi osataan hyödyntää eri yhteistyöosapuolien osaamista sekä kehittää toimintatapoja edelleen. Yhteistyö työterveyden ja -turvallisuuden asiantuntijoiden, palveluntuottajien ja viranomaistahojen kanssa on toimivaa.

Työpajaprosessin eteneminen

Työpajaprosessin eteneminenKehittäminen Yhteistyö-osaprojektissa tapahtuu oheisen työpajaprosessin mukaisesti. Osallistujat tapaavat verkostotapaamisissa, joissa kuulevat asiatuntijan alustuksia käsiteltävästä aiheesta (esimerkiksi psykososiaalinen kuormitus, riskinarviointi, työhyvinvointistrategian ja käytännön kohtaaminen). Lisäksi työpajoissa tunnistetaan oman työpaikan nykytilaa ja kehittämistarpeita. Prosessin aikana myös kokeillaan jotain uudenlaista toimintatapaa omalla työpaikalla TTT-toiminnan parantamiseksi.

Aikataulu

TTT-yhteistyö -osahanke toteutetaan osana TyhyverkostoX-hanketta vuosien 2015–2018 aikana.

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Hankkeen tuotokset

Hankkeessa kertynyt tieto ja työpaikkojen kokemukset on koottu Työterveyslaitoksen verkkosivuille Työsuojelun yhteistoiminta -kokonaisuudeksi.

Asiantuntijaryhmä

Hanna Uusitalo, tutkija, hankkeen vetäjä
Susanna Kalavainen, johtava konsultti
Marika Lehtola, erityisasiantuntija
Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija
Jarmo Vorne, asiantuntija
Hilkka Ylisassi, erikoistutkija