Muutoksen tavoitteena on työterveyshuollon toiminnallinen integraatio saumattomasti perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalipalveluiden ja kuntoutuksen palvelukokonaisuudessa. Uudistuksessa työterveyshuollolla on erityinen rooli ja asiantuntemus työkyvyn arvioinnissa, ylläpitämisessä ja palauttamisessa.

Työterveyshuollon näkökulmaa edustamaan on perustettu valtakunnallinen työterveyshuollon sote-yhteistytyöryhmä, jonka toimintaa koordinoi Työterveyslaitos. Keräämme sivuille tietoa työterveyshuollosta osana sote- ja maakuntauudistusta sekä maakunnallisista sote-yhteistyöryhmistä ja niiden toiminnasta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen maakuntakierros

HYTE-kierros toteutetaan syksyllä 2017 kaikissa maakunnissa. Tilaisuudet on suunnattu kaikille hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteuttaville tahoille ja toimijoille. Työterveyslaitos on aktiivisesti mukana kierroksella. Ohjelma löytyy Alueuudistus-sivuilta