Hankkeessa käydään läpi Työterveyslaitoksella todetut ärsytysastmatapaukset ja katsotaan tarkemmin, minkälaisen altistumisen seurauksena ne ovat syntyneet.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on:

  • Käydä läpi Työterveyslaitoksella todetut ärsytysastmatapaukset ja nähdä minkälaisen altistumisen seurauksena ne ovat syntyneet
  • Selvittää miltä aloilta ja ammateista ammattitaudeiksi todetut astmat tulevat
  • Tutkia miten diagnostiikka on 2000-luvulla muuttunut ja onko altistumistieto ja sen arviointi muuttunut
  • Kehittää Työterveyslaitoksen toimintaa ja diagnostiikkaa ja raportoida tapaukset, jotta preventio ja tunnistaminen myös talon ulkopuolella paranevat

Aikataulu

2018-2019