Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään yritysten ja niiden työterveyshuoltojen yhteistyötä huomioiden mobiilin ja monipaikkaisen työn erityispiirteet.

Kun yhteistyötä yritysten ja työterveyshuoltojen välillä kehitetään, voidaan yhä paremmin tukea työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. Lisäksi yhteistyön vaikuttavuus paranee. Tutkimustuloksia hyödynnetään mobiilia ja monipaikkaista työtä tekevien henkilöiden ja yritysten sekä niiden työterveyshuoltojen yhteistyön parantamisessa entistä vaikuttavammaksi.

Hanke on osa NewWoW Crafting – mobiilin ja monipaikkaisen työn muotoilusta tuottavuutta ja hyvinvointia -hanketta, ja se toteutetaan tähän päähankkeeseen osallistuvien yritysten ja niiden työterveyshuoltojen kanssa.

Ajankohtaista hankkeessa

Tervetuloa mobiilin ja monipaikkaisen työn muotoilun seminaariin Turkuun 24.9.2019!

Aika: Tiistai 24.9.2019 klo 13-19 (rekisteröityminen klo 12 alkaen)
Paikka: Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki, Cave-tila, Lemminkäisenkatu 12b, 20520 Turku

Keynote-puhujana tapahtumassa on tilaratkaisujen ja työpaikkojen guru Neil Usher (UK). Työelämän hyvät ja huonot uutiset -visailussa eri yritysten edustajat kilpailevat leikkimielisesti työelämään liittyvissä kysymyksissä.

Iltapäivällä julkaistaan uudet työn muotoilun työkalut, työterveyshuoltojen mobiilin ja monipaikkaisen työn toimintamalli sekä työhyvinvoinnin vuosikello. Ne ovat avoimesti kaikkien käytössä.

Iltaohjelmassa verkostoitumista ja kulttuuria! Ohjelma liitteenä.
Ilmoittautuminen 19.9. mennessä: WoWseminaari2019.

Hankkeen toteutus

Tutkimushankkeen sisältö koostuu kahdesta eri osa-alueesta:

  • kyselyt, joissa selvitetään työterveyshuoltopalvelujen käyttöä sekä yritysten ja työterveyshuoltojen yhteistyötä
  • työpajat, joissa kehitetään työterveysyhteistyön uusia muotoja

Työpajojoihin kutsutaan edustajat projektiin osallistuvista yrityksistä ja niiden työterveyshuolloista.

Tulosten raportointi

Työpajoissa osallistuvat pääsevät heti kokeilemaan uusia ideoita yhteistyön kehittämiseksi. Kyselyn ja työpajojen johtopäätöksistä tuotetaan suosituksia ja materiaalia kaikille mobiilin ja monipaikkaisen työn tekijöille, työpaikoille ja näiden työterveyshuolloille.

Tutkimusaineistoa käytetään hankkeen loppuraportissa sekä yleistajuisissa ja tieteellisissä artikkeleissa sekä muissa alan julkaisuissa ja esityksissä. Tutkimuksessa käytettävä aineisto muodostuu kyselyjen vastauksista ja työpajatyöskentelyjen tulosten kuvauksista. Tutkimuksen osallistujilla on mahdollisuus saada kopio hankkeen loppuraportista niin halutessaan. Loppuraportti julkaistaan kirjana ja sähköisesti Työterveyslaitoksen verkkokirjana, joka on tulostettavissa Työterveyslaitoksen sivuilta.

Hankkeen tausta

NewWoW Crafting – mobiilin ja monipaikkaisen työn muotoilusta tuottavuutta ja hyvinvointia -hankkeen toteuttajat ovat Turun ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Aalto yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Humap Oy ja Työterveyslaitos.

Projekti vastaa tarpeeseen tietää ja ymmärtää, miten mobiilit ja monipaikkaiset työntekijät muotoilevat uusilla tavoilla rakentuvaa työaikaansa, työtapojaan ja käyttämiään työtiloja. Työn muotoilun avulla voidaan kehittää työtä ja työoloja tekijälleen sopiviksi.

Hankkeen aikataulu

NewWoW Crafting – mobiilin ja monipaikkaisen työn muotoilusta tuottavuutta ja hyvinvointia -hanke käynnistyi 1.6.2017 ja päättyy 30.11.2019.

Rahoitus

Euroopan Sosiaalirahasto rahoittaa työterveysyhtesityön kehittämishanketta osana NewWoW Crafting -hanketta.