Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään yritysten ja niiden työterveyshuoltojen yhteistyötä huomioiden mobiilin ja monipaikkaisen työn erityispiirteet.

Kun yhteistyötä yritysten ja työterveyshuoltojen välillä kehitetään, voidaan yhä paremmin tukea työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. Lisäksi yhteistyön vaikuttavuus paranee. Tutkimustuloksia hyödynnetään mobiilia ja monipaikkaista työtä tekevien henkilöiden ja yritysten sekä niiden työterveyshuoltojen yhteistyön parantamisessa entistä vaikuttavammaksi.

Hanke on osa NewWoW Crafting – mobiilin ja monipaikkaisen työn muotoilusta tuottavuutta ja hyvinvointia -hanketta, ja se toteutetaan tähän päähankkeeseen osallistuvien yritysten ja niiden työterveyshuoltojen kanssa.

Hankkeen toteutus

Tutkimushankkeen sisältö koostui kahdesta eri osa-alueesta:

  • kyselyt, joissa selvitettiin työterveyshuoltopalvelujen käyttöä sekä yritysten ja työterveyshuoltojen yhteistyötä
  • työpajat, joissa kehitettiin työterveysyhteistyön uusia muotoja

Työpajojoihin kutsuttiin edustajat projektiin osallistuvista yrityksistä ja niiden työterveyshuolloista.

Ajankohtaista hankkeessa WoW-hankkeen loppuraportti

Hankkeen raportti ‘Työn muotoilu mobiilissa ja monipaikkaisesssa työssä’ on julkaistu!
Lue raportti >>

Tulokset

Hankeessa tuotettiin

  • työkaluja työn muotoiluun ja työterveysyhteistyöhön mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä
  • uutta tutkimustietoa työterveysyhteistyöstä ja sen sujumisesta
  • pk-yritysten tarinoita onnistuneesta työterveysyhteistyöstä ja yritysten työterveyshuoltoon kohdistuvista toiveista

Tuotokset löytyvät https://newwowcrafting-tyonmuotoilu.in.howspace.com -työtilasta:

> Kirjoita selaimeesi yllä oleva osoite.
> Kirjaudu omalla sähköpostiosoitteellasi.
> Saat sähköpostiisi paluupostissa henkilökohtaisen linkin Howspace-työtilaan.

Lue tiivistelmä hankkeen tuloksista
Esittelimme NewWoW-hanketta ja sen tuloksia Työterveyspäivillä 2019. Tutustu esitykseen  (pdf) >>

Katso hankkeen tuotoksina syntyneet videot

Miten työterveyshuolto voisi auttaa meitä parhaalla tavalla?

 

Työterveyshuolto antoi meille konkreettisen polun haasteiden ratkaisemiseen

Lisää videoita ja työkaluja Howspace-työtilassa (ohje yllä).

Hankkeen tausta

NewWoW Crafting – mobiilin ja monipaikkaisen työn muotoilusta tuottavuutta ja hyvinvointia -hankkeen toteuttajat ovat Turun ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Aalto yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Humap Oy ja Työterveyslaitos.

Projekti vastaa tarpeeseen tietää ja ymmärtää, miten mobiilit ja monipaikkaiset työntekijät muotoilevat uusilla tavoilla rakentuvaa työaikaansa, työtapojaan ja käyttämiään työtiloja. Työn muotoilun avulla voidaan kehittää työtä ja työoloja tekijälleen sopiviksi.

Hankkeen aikataulu

1.6.2017 – 30.11.2019

Rahoitus

Euroopan Sosiaalirahasto rahoitti työterveysyhteistyön kehittämishanketta osana NewWoW Crafting -hanketta.