ttp-party

Hankkeen tavoitteet

Keskeisiä esille nostettavia asioita ovat kuntoutuskoordinaatio, ohjausosaaminen sekä sosiaalinen, lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus. Tärkeitä kehittämiskohteita ovat työ- ja toimintakyvyn arviointimalli, aikuisten työ- ja valmennuspajojen toiminta ja uudet työllistymiskeinot.

TTP-hankkeen toteutus

Hankkeessa lisätään perusterveydenhuollon osaamista työ- ja toimintakyvyn arvioinnista ja kuntoutustarpeen arvioinnista erityisesti osallistavan koulutuksen kautta.  Keskiössä on yhdessä oppiminen alueen kehittämistarpeista käsin. Hankkeessa lisätään moniammatillista verkostosaamista alueen toimijoiden kesken. Yhteistyötä tehdään Vates-säätiön kanssa.

Hankkeeseen liittyvät koulutukset, materiaalit ja uutiset tästä (Innokyla.fi)

Hankkeessa selvitetään työttömien terveydenhuollon nykytila kohdealueella ja tehdään alueen toimijaverkoston sekä kehittämistarpeiden kartoitus. Kussakin kunnassa käytössä olevat työttömien terveyspalvelumallit selvitetään ja niistä tehdään synteesi.

Koulutuksen tueksi ja syventämiseksi tehdään asiakastiedon analysointi 2016–2017. Tässä yhteydessä kartoitetaan, mitä ennen 300 päivän työttömyyttä on tapahtunut.

Hankkeen lopputuotoksena tehdään näkyväksi paikallisesti sovitut yhteistyörakenteet ja toimintaprosessit ja niiden jatkokehittämistarpeet moninaisessa yhteispalvelussa.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Hankkeen päätoteuttaja on Rauman kaupunki. Muut osatoimijat ovat Turku, Salo, Somero, Eura, Eurajoki, Vates-säätiö ja Rauman Taito-Kunto Oy. Kumppaneina ovat lisäksi Työeläkeyhtiö Varma ja Rauman seudun työttömät ry.

Aikataulu

Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2015 – 31.3.2018.

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja osatoteuttajat sekä Työterveyslaitos.