Tiivistetyn työajan ratkaisut ovat yleistyneet erityisesti teollisuudessa. Yksi esimerkki on 12 tunnin vuorojärjestelmä, jonka etuja ovat vuoronvaihtojen vähentyminen, ns. tuplavuorojen poistuminen sekä pitkä yhtenäinen vapaa työvuorojakson jälkeen. Työntekijöiden myönteisistä kokemuksista huolimatta pitkien työvuorojen vaikutukset väsymykseen työssä, mahdollisiin virheisiin ja työturvallisuuden heikkenemiseen edellyttävät lisätutkimusta.

Unen ja vireyden vaikutuksia turvallisuuskäyttäytymiseen tai pitkien työvuorojen vaikutuksia altistumisprofiiliin on toistaiseksi tutkittu vähän. Erityisesti näiden eri tekijöiden yhtäaikainen mittaaminen on uutta. Turvallisuuskäyttäytymisen tarkastelu suojainten käytön, vaaratilanteiden ja työtapaturmien sekä työmatkaliikenteen väsymysriskin avulla mahdollistaa kattavan kuvan työturvallisuudesta pitkissä työvuoroissa.

Hankeen tutkimuksia tehdään yhteistyössä kahden ison teollisuusyrityksen kanssa, joilla on käytössään 12- ja 10-tunnin vuorojärjestelmiä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan

  • turvallisuuskäyttäytymistä ja sen yhteyksiä vireyteen ja edeltävään uneen, sekä
  • väsymysriskiä työmatkaliikenteessä 12 tunnin työvuorojen yhteydessä.

Kehittämisosassa laadimme hankkeen tulosten perusteella suositukset

  • turvallisuuskäyttäytymisen tukemiseksi pitkien työvuorojen aikana, sekä
  • väsymysriskin hallitsemiseksi työmatkaliikenteessä pitkien työvuorojen yhteydessä.
  • Lisäksi tuotamme kirjallisuuden perusteella suositukset työhygieenisten raja-arvojen soveltamiseen 10 ja 12 tunnin työvuoroissa.

Aikataulu

2019-2021

Rahoittajat

Työsuojelurahasto, Teollisuusliitto, Teknologiateollisuus ry ja Työterveyslaitos

Lisätietoja

Työterveyslaitos
Tomi Kanerva, projektipäällikkö
tomi.kanerva@ttl.fi
+358 30 4748670

TSR-hankesivut:
Tutustu myös Työsuojelurahaston hankesivuihin