vipuvoimaa

Hankkeen tavoitteet ovat:

a) rakentaa työterveysyhteistyöhön indikaattorit, joilla voidaan arvioida työterveysyhteistyötä ja sen vaikuttavuutta
b) arvioida työterveyshuollon palveluprosessien toimivuutta laadun ja työterveysyhteistyön näkökulmasta
c) kehittää asiakasorganisaatioiden, työterveysyksiköiden ja asiantuntijoiden yhteiskehittelynä hyviä käytäntöjä työterveysyhteistyöhön.

Ajankohtaista

Työterveyttä yhdessä tekemällä – Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit -hankkeen loppuseminaari 10.10.2018

>>Tallenne

Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöllä – työterveysyhteistyön indikaattorit -webinaari 31.10.2018

>>Tallenne

Yhteistoiminnallista kehittämistä ja indikaattoreiden rakentamista

Hanke koostuu eri vaiheista, jotka tukevat hankkeen tavoitteiden toteutumista. Hankkeen alussa teemme kirjallisuuskatsauksen työterveysyhteistyöstä. Toinen vaihe koostuu yhteystoiminnallisesta työterveysyhteistyön kehittämisestä työpaikkojen ja heidän työterveyshuoltojensa kanssa. Seuraavissa vaiheissa testaamme, arvioimme ja muokkaamme erilaisia menetelmiä hyödyntäen.

Hankkeen tuloksena syntyvät työterveysyhteistyön indikaattorit sekä hyviä käytäntöjä työterveysyhteistyöhön. Hankkeen tuloksena syntyy vaikuttavuusindikaattorit työterveysyhteistyön vaikuttavuuden mittaamiseen sekä työterveyshuolloille että työpaikoille, päivitetty laatujärjestelmä työterveyshuoltojen käyttöön sekä konkreettisia käytäntöjä tulokselliseen ja vaikuttavaan työterveysyhteistyöhön. Hanke tuottaa myös tutkimuksellista tietoa työterveysyhteistyön käsitteestä ja työterveysyhteistyöprosessiin vaikuttavista tekijöistä.

Hankkeessa on kehitetty Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt. Tutustu ja ota käyttöön!

Aikataulu

Hanke toteutetaan vuosina 2015–2018.

Rahoittajat

Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöllä hanke (2015–2018) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Työterveyslaitoksen rahoittama hanke. Hanke on osa isompaa Tampereen yliopiston koordinoimaa Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit (TTAVAIN) hanketta.

Pomo johda työkykyä -webinaari