Hankkeessa oli mukana

  • ammattikuljettajia,
  • ammattijärjestöjä,
  • työantajia,
  • ruokapalvelujen tuottajia ja
  • työterveyshuoltoja.

Hankkeen taustalla oli tutkittua tietoa

  • Oikeanlainen ravinto pitää yllä hyvää työvireyttä.
  • Ammattikuljettajalta vaaditaan erityistä terveyttä.
  • Keskivartalolihavuus ja metabolinen oireyhtymä ovat yleisiä uhkia työvireydelle ja työkyvylle.
  • Työ voi sisältää yötyötä, jolloin väsymys voi aiheuttaa liikenne- ja työturvallisuusriskejä.
  • Työssä on piirteitä, jotka hankaloittavat säännöllisen työaikaisen ruokailun järjestämistä.

Virkeänä ratissa -projekti oli osa sosiaali- ja terveysministeriön Terveyden edistämistä työpaikoille -hankekokonaisuutta, jota rahoitetaan Manner-Suomen ESR-varoista.

Materiaaleja

Virkeänä ratissa -käsikirja

Pienillä muutoksilla uudenlainen menu maantiekiitäjille

Terveellisillä elintavoilla työvireyttä ammattikuljettajalle

Terveellisillä ja edullisilla eväilla virkeyttä ammattikuljettajan työpäivään

Kuljettajan tsekkauslista ruokatauolle