Organisaation täytyy aika ajoin uudistua, jotta se säilyisi elinvoimaisena. Yhteensattumat ovat arkea sidoksisessa ja digitalisoituneessa työelämässä: riippuvuuksien määrä eri osapuolten välillä on suuri, digitaalinen ympäristö on risteävä ja tuo asioita yhteen uudella tavoin. Yhteensattumat ovat usein ratkaisevassa asemassa uusien luovien ratkaisujen taustalla.

Hanke tuottaa tuoretta tietoa ja uusia ratkaisuja yhteensattumien hyödyntämisestä (serendipisyys) sekä psykologisesta turvallisuudesta ja sen vahvistamisesta työssä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa.

Tutustu tutkimusraporttiin:

Onnekkaat sattumat ja psykologinen turvallisuus uudistumisen lähteinä työpaikoilla (julkari.fi)

Tutustu artikkeliin:

Mistä syntyvät onnekkaat löydöt asiantuntijatyössä?

Tutustu oppaaseen:

Pelotta töissä – psykologinen turvallisuus työyhteisössä -verkko-oppimateriaali

Lue hankkeesta kirjoitetut blogitekstit:

Tutustu Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehden artikkeleihin:

TAVOITTEET

  • Tunnistaa yhteensattumien paikkoja ja työpaikkojen valmiuksia tarttua sattuman tuomiin mahdollisuuksiin.
  • Luoda parempia edellytyksiä serendipisyyttä tukevalle psykologiselle turvallisuudelle työssä.
  • Kartoittaa sattumaherkän työympäristön ja psykologisen turvallisuuden tilaa työelämässä sekä näiden yhteyksiä uudistavaan toimintaan.

Viitekehys

AIKATAULU

Hanke toteutetaan 1.9.2018–31.3.2021.

YHTEISTYÖTAHOT

Oulun yliopisto: tutkijatohtori Teemu Suorsa ja yliopistonlehtori Virva Siira
Presdom Oy: kehittämiskonsultti Olli Viljanen
Henry ry: toiminnanjohtaja Marita Salo
Neljä asiantuntijatyöpaikkaa

RAHOITTAJAT

Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.