Organisaation täytyy aika ajoin uudistua, jotta se säilyisi elinvoimaisena. Yhteensattumat ovat arkea sidoksisessa ja digitalisoituneessa työelämässä: riippuvuuksien määrä eri osapuolten välillä on suuri, digitaalinen ympäristö on risteävä ja tuo asioita yhteen uudella tavoin. Yhteensattumat ovat usein ratkaisevassa asemassa uusien luovien ratkaisujen taustalla.

Hanke tuottaa tuoretta tietoa ja uusia ratkaisuja yhteensattumien hyödyntämisestä (serendipisyys) sekä psykologisesta turvallisuudesta ja sen vahvistamisesta työssä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa.

Lue hankkeesta kirjoitetut blogitekstit:
Fokus yhteen, toisinaan moneen
Sattumaa suosivat digitaaliset ympäristöt
Sattumalle sijaa työelämään
Se ei opi, joka pelkää
Pitäytyäkö vanhassa? (Henry ry:n sivuilla)

Tutustu myös Työpiste-lehden artikkeleihin:

Mahtuuko työpäivääsi yllättäviä kohtaamisia kahviautomaatilla?
Psykologinen turvallisuus kannustaa ideoiden jakamiseen

TAVOITTEET

  • Tunnistaa yhteensattumien paikkoja ja työpaikkojen valmiuksia tarttua sattuman tuomiin mahdollisuuksiin.
  • Luoda parempia edellytyksiä serendipisyyttä tukevalle psykologiselle turvallisuudelle työssä.
  • Kartoittaa sattumaherkän työympäristön ja psykologisen turvallisuuden tilaa työelämässä sekä näiden yhteyksiä uudistavaan toimintaan.

Viitekehys

AIKATAULU

Hanke toteutetaan 1.9.2018–31.3.2021.

YHTEISTYÖTAHOT

Oulun yliopisto: tutkijatohtori Teemu Suorsa ja yliopistonlehtori Virva Siira
Presdom Oy: kehittämiskonsultti Olli Viljanen
Henry ry: toiminnanjohtaja Marita Salo
Neljä asiantuntijatyöpaikkaa

RAHOITTAJAT

Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.