Joukko lääkäreitä (kaksi naista ja kaksi miestä) keskustelevat käytävällä

Sekä mielenterveysperusteiset sairauspäivärahakaudet että työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen mielenterveyssyistä ovat kasvaneet jyrkästi Suomessa viime vuosina. Kasvu näkyy myös sosiaali- ja terveysalalla. Samaan aikaan väestö ikääntyy ja sote-palvelujen kysyntä kasvaa. Alalla on suuri tarve kehittää työoloja, huolehtia työntekijöiden työkyvystä ja pidentää työuria, jotta työvoima riittää ja ala säilyy houkuttelevana.

Mielenterveyden häiriöiden syistä on tehty paljon tutkimusta, mutta tieto ei ole riittävästi siirtynyt työpaikkojen käytännön toimiksi. Tutkimusta on tehty yksilökeskeisesti, selvittäen yhtä altistavaa tekijää kerrallaan. Myös terveyden edistäminen on yksilökeskeistä. Yhteisöllisyys on alihyödynnetty voimavara, joka suojaa terveyttä ja parhaimmillaan tukee osatyökykyisiä työssä. Työpaikoilla vietetään lähes 1 600 tuntia vuodessa, joten pienetkin päivittäiset teot vaikuttavat merkittävästi ja parhaimmillaan isoon määrään työikäisiä.

Mielenterveyden edistäminen voi vähentää poissaolojen kustannuksia ja auttaa estämään työtä kasaantumasta niille työntekijöille, joiden on otettava poissaolevan kollegan työ vastuulleen. Lisäksi se voi parantaa tuottavuutta ja suorituskykyä vahvistamalla sitoutumista ja moraalia sekä vähentämällä henkilöstön vaihtuvuutta ja niihin liittyviä rekrytointi- ja koulutuskustannuksia.

Mieleltään terve työpaikka voi myös auttaa ihmisiä selviytymään muutoksista ja vaikeista olosuhteista. Työ on yleisesti ottaen hyväksi työntekijöiden mielenterveydelle. Työllisyys ei tarjoa pelkästään tuloja, vaan luo myös turvallisuuden tunnetta ja edistää yksilön itsetuntoa. Työyhteisössä voi kokea yhteisöllisyyttä ja se voi tarjota sosiaalista tukea.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tutkimukseen perustuvia yhteisöllisiä keinoja ja ratkaisuja edistää mielenterveyttä ja vähentää mielenterveyshäiriöistä johtuvaa työkyvyttömyyttä sote-organisaatioissa. Hankkeen avulla pyritään tuottamaan uutta tietoa siitä, mihin kuormitustekijöihin työyhteisöissä ja johtamisessa kannattaa erityisesti panostaa. Tutkimuksen myötä Työterveyslaitos pyrkii tuottamaan yhteisöllisiä keinoja ja ratkaisuja mielenterveyden edistämiseen ja mielenterveyshäiriöistä johtuvan työkyvyttömyyden vähentämiseen sote-organisaatioissa.

TULOKSET

Hankkeen tuotoksena syntyy tutkimusnäyttöön perustuen työyhteisön mielenterveysindeksi, vinkkilistoja mielenterveyden yhteisölliseen edistämiseen sekä käytösmuutosteorioita hyödyntäviä, yhteisöllistä toimintaa edistäviä keinoja Työterveyslaitoksen työhyvinvointikyselyiden digitaaliseen palauteportaaliin. Lisäksi hankkeessa syntyy artikkeliväitöskirja.

AIKATAULU

10/202012/2023

RAHOITTAJA

Työterveyslaitos