Digitaalinen työkyky- ja toimintakykypolku pitkäaikaisesti ja sinnikkäästi oireileville -tutkimus: Tietosuojaseloste

Digitaalinen työkyky- ja toimintakykypolku pitkäaikaisesti ja sinnikkäästi oireileville -tutkimus: Tiedote tutkimuksesta tutkittavalle

Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimus: Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus

Lähiesimies ja työura ikääntyvässä työelämässä -tutkimus: tietosuojailmoitus tutkimukseen osallistuvalle työntekijälle

Lähiesimies ja työura ikääntyvässä työelämässä -tutkimus: tietosuojailmoitus tutkimukseen osallistuvalle esihenkilölle

Lääkäreiden päivystysaikojen yhteys työhyvinvointiin, sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin -tutkimuksen tietosuojailmoitus

Osaava ja uudistuva työura -tutkimus: tietosuojailmoitus haastattelututkimukseen osallistuvalle

Osaava ja uudistuva työura -tutkimus: tietosuojailmoitus kyselytutkimukseen osallistuvalle

Risk Of Parkinson Disease Associated With Solvent Exposures In Finland

Occupational Risk Factors And Neurodegenerative Disease

Osaava ja uudistuva työura -tutkimus: Tiedote tutkimuksen haastatteluosaan osallistuvalle

Osaava ja uudistuva työura -tutkimus: Tietosuojailmoitus tutkimukseen osallistuvalle

Lyijyn syöpävaara

Mitä kuuluu? -hyvinvointikyselyn tietosuojailmoitus

Sisäilmasta oireilevien hoidon ja tuen järjestäminen terveydenhuollossa

Työaikojen piirteiden ja vuorosuunnitteluohjelmistojen vaikutukset eri-ikäisten sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työhyvinvointiin (COADAPT) -tutkimuksen tietosuojaseloste

Työhyvinvointi ja osaaminen palvelualoilla -tutkimushankkeen tietosuojailmoitus

Työntekijäkohtaisen altistumisen arviointi ja vähentäminen nikkelityössä

Työkyvyn tila Suomessa

Työhön paluun edistämiseen tähtäävien lakimuutosten vaikuttavuus

Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen – terveyskäyttäytyminen etätyössä (EmoTyky) -hanke: Tietosuojailmoitus tutkimukseen osallistuville

Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen – terveyskäyttäytyminen etätyössä (EmoTyky) -hanke: Tutkimustiedote kyselyyn osallistuville

Työterveysyhteistyön arviointityökalu

Tietosuojaselosteita on lisäksi julkaistu tutkimus- ja kehittämishanke -osiossa.