Työ ja terveys Suomessa 2012

Timo Kauppinen, Pauliina Mattila-Holappa, Merja Perkiö-Mäkelä, Anja Saalo, Jouni Toikkanen, Seppo Tuomivaara, Sanni Uuksulainen, Marja Viluksela, Simo Virtanen (toim.)
(c) Työterveyslaitos 2013.

Työterveyslaitoksen Työ ja terveys Suomessa 2012 -tutkimuksen mukaan työoloissa on viime vuosina tapahtunut monessa asiassa myönteistä kehitystä ja työhyvinvointi on lisääntynyt. Monen oma kokemus työelämästä kertoo muuta, mutta mittareiden mukaan ollaan menossa parempaan suuntaan. 86 prosenttia suomalaisista sanoo olevansa tyytyväisiä työhönsä.

Vaikka työelämässä on toki ratkaisemattomia epäkohtia, positiivisia trendejä on runsaasti. Tulevaisuus näyttää, riittääkö myönteinen kehitys jatkossa. Huoli oman työpaikan säilymisestä on lisääntynyt ja ammattien väliset terveyserot ovat edelleen suuria. Verkottuva ja katkoksellinen työ vaarantaa työhyvinvoinnin. Puutteelliseen työhyvinvointiin liittyvät kustannukset ovat yhä yli 40 miljardia euroa vuodessa.

>> Työ ja terveys Suomessa 2012

>> Tyo-ja-terveys-haastattelututkimus-2012-taulukkoraportti

Työ ja terveys Suomessa 2009

Kauppinen T, Hanhela R, Kandolin I, Karjalainen A, Kasvio A, Perkiö-Mäkelä M, Priha E, Toikkanen J, Viluksela M (toim.)
(c) Työterveyslaitos, Helsinki 2010.

Asiantuntijoiden laatima katsaus työolotilanteesta ja sen kehityspiirteistä. Työ ja terveys Suomessa 2009 käsittelee ja tulkitsee vuosikymmenen lopun työelämässä tapahtuneita muutoksia. Aihealueina ovat mm. työelämän kehityssuunnat, työyhteisöt ja psykososiaaliset olot, työympäristöön liittyvät haitat, alakohtaiset työolot, työterveyshuolto ja työsuojelu.

>> Työ ja terveys Suomessa 2009

Työ ja terveys Suomessa 2006

Kauppinen T, Hanhela R, Heikkilä P, Kasvio A, Lehtinen S, Lindström K, Toikkanen J, Tossavainen A (toim.)
(c) Työterveyslaitos, Helsinki 2007.

80 asiantuntijan laatima katsaus työolotilanteesta ja sen kehityspiirteistä. Työ ja terveys Suomessa 2006 käsittelee ja tulkitsee työelämässä tapahtuneita muutoksia. Aihealueina ovat mm. työelämän kehityssuunnat, työyhteisöt ja psykososiaaliset olot, työympäristöön liittyvät haitat, alakohtaiset työolot, työterveyshuolto ja työsuojelu sekä uudet teknologia ja riskit.

Mikä on Työ ja terveys Suomessa -tutkimus?

Työ ja terveys -tutkimus on asiantuntijoiden laatima katsaus työelämän muutoksista, työolotilanteesta ja sen kehityspiirteistä. Työ ja terveys -haastattelututkimus on Työterveyslaitoksen tekemä puhelinhaastattelututkimus, jossa kerätään seurantatietoa Suomen työssä käyvän väestön työstä, työoloista ja työterveydestä.

Katsaus ja siihen liittyvä haastattelututkimus on julkaistu vuodesta 1997 alkaen joka kolmas vuosi. Kirjan tiedot on koottu useista lähteistä. Rekisteri- ja tilastotietojen lisäksi on käytetty haastattelututkimusten aineistoja ja asiantuntijaarvioita. Kirja kattaa työolot ja työterveyden sekä niihin vaikuttavat yhteiskunnalliset rakennetekijät sekä työterveys- ja työturvallisuustoiminnan.