Yrittäjillä työn ja muun elämän yhdistäminen voi olla monesta syystä haastavaa. Yrittäjät tekevät usein pitkiä työpäiviä. Lisäksi työn ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan ei aina ole yhtä selvää kuin palkansaajilla. Myös yrittäjä voi kuitenkin onnistua hyvin työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Omia ajanhallinnan taitoja voi myös kehittää.

Työ, muu elämä ja ajanhallinta –oppaassa kerrotaan ajan hallinnan työkaluista ja oppaan esimerkeistä saa lisää vinkkejä omaan ajanhallintaan.

Opas on saatavilla neljällä kielellä: englanniksi, suomeksi, venäjäksi ja viroksi.

PDF-muodossa olevat oppaat ovat ladattavissa ja tulostettavissa alla olevien linkkien kautta.

Englanti:  Work, private life, and time management – Entrepreneurs’ guide

Suomi:  Työ, muu elämä ja ajanhallinta – opas yrittäjille

Venäjä:  РАБОТА , ОС ТА ЛЬН А Я Ж ИЗНЬ И ОРГА НИЗ А Ц ИЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ Руководство предпринимателя

Viro:  Töö, muu elu ja ajahaldamine – Juhend ettevõtjale