22.10.2019

Ilmarisen ja Työterveyslaitoksen yhteisessä hankkeessa tarkasteltiin nuoriin liittyviä käytäntöjä ja esimiesten kokemuksia kymmenessä yrityksessä. Tavoitteena oli selvittää nuorten työntekijöiden työhön kiinnittymistä sekä tarjota työpaikoille välineitä nuorten työntekijöiden perehdyttämiseen ja ohjaukseen.

–Onnistuneella työelämään kiinnittymisellä on kauaskantoisia vaikutuksia nuorten työuriin ja hyvinvointiin. Työyhteisöllä ja esimiehellä on tärkeä rooli nuorten työntekijöiden työhön kiinnittymisen ja hyvinvoinnin tukemisessa, sanoo Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen.

–Nuorilla on hyvin erilaisia vahvuuksia, toiveita ja haasteita. Myös työelämäodotukset vaihtelevat, sanoo tutkija Mikko Nykänen Työterveyslaitoksesta.

Haastatteluissa nuorten vahvuuksina nousivat esiin erityisesti avoimuus uudelle, oppimishalu sekä keskustelu- ja neuvotteluvalmiudet. Myös halu kehittyä ja kehittää työtä sekä tietotekniset taidot ja some-osaaminen saivat kiitosta.

Omaa työsuoritusta on vaikea arvioida

Haasteena esiin nousi muun muassa nuorten elämäntilanne. Työelämään siirtyminen kytkeytyy usein muihin siirtymävaiheisiin, mikä voi vähentää työhön käytettävissä olevia voimavaroja. Kehittämisen tarvetta työelämätaidoissa tunnistettiin erityisesti töissä, joihin ei vaadita tiettyä koulutusta.

–Koska nuorilla on vähän työelämäkokemusta, heidän voi olla vaikea arvioida omaa työsuoritustaan. Esille tuotiin toisaalta alisuoriutumista, toisaalta hyvin korkeaa, uupumisriskin aiheuttavaa vaatimustasoa itseä kohtaan, Mikko Nykänen kertoo.

Haastateltavat näkivät, että nuorten odotukset työelämästä, työstä tai urakehityksestä eivät aina kohtaa työn todellisuutta. Nuori työntekijä voi esimerkiksi odottaa nopeaa urakehitystä, mikä voi johtaa pettymykseen, jos eteneminen ei heti konkretisoidu – tai uupumiseen kovan yrittämisen vuoksi.

Tutkimuksessa nousi esiin myös tilanteita, joissa nuoren työntekijän työkyky vaihtelee paljon esimerkiksi masennuksen ja ahdistuneisuuden vuoksi.

–Näissä tilanteissa olisi tärkeää selvittää erilaisten työjärjestelyjen, kuten muokatun työn mahdollisuutta ja tukea nuorta, Ilmarisen Kristiina Halonen sanoo.

 

Ilmarisen ja Työterveyslaitoksen Nuoret onnistuneesti työelämään -hanke toteutettiin kesä-lokakuussa 2019. Hankkeessa selvitettiin yksilö- ja ryhmähaastatteluin nuoriin liittyviä käytäntöjä kymmenessä yrityksessä. Kohderyhmään kuuluivat esimiehet, HR-asiantuntijat sekä nuorten työntekijöiden ohjaamiseen ja perehdyttämiseen osallistuvat henkilöt. Yhteensä haastatteluihin osallistui 20 henkilöä.

Lisää tietoa:

Ilmarisen ja Työterveyslaitoksen tutkimus: Työelämään tulevien nuorten vahvuuksia ovat halu kehittyä ja kehittää (Ilmarisen tiedote 22.10.2019)

Katso videot:

Video: Ohjaava ote perehdyttämisessä

Video: Palautteen antaminen ja tavoitteellisuuden tukeminen