21.8.2017

Tiedote 37/2017

Tietokantaan kootaan ja yhdistetään tietoja erilaisista työelämää, työterveyttä, työkykyä, työympäristöjä, työterveyshuoltoa ja työsuojelua koskevista lähteistä. Myös big dataa hyödynnetään.

Tietokannan avulla muodostetaan Suomen työelämän tilannekuva kaikille saatavaksi yhdestä paikasta. Tilannekuva palvelee päättäjiä, mediaa, tutkijoita ja koko yhteiskuntaa. Tietokannan rakentaminen on vaativa yhteistyön haaste Suomen tilasto- ja rekisteritiedon tuottajille.

Valtiotieteiden tohtori Pauli Forma (46) siirtyy Työterveyslaitokseen Kevan työelämäpalveluiden johtajan tehtävästä. Forma on Helsingin ja Turun yliopistojen dosentti ja hänellä on laaja kokemus työhyvinvointia, työkykyä ja työterveyttä koskevan tiedon hyödyntämisestä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa sekä päätöksenteossa.

Lisätiedot:

pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2340, antti.koivula[at]ttl.fi
@senatorantti

dosentti Pauli Forma, puh. 040 525 4530, pauli.forma[at]keva.fi, @paufor