Elän täydesti! -opas tarjoaa yrittäjäyhdistyksille ja niiden hyvinvointivastaaville ajatuksia hyvinvointitoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yrittäjät saavat oppaasta ideoita ja käytännön toimintamalleja oman ja työntekijöiden voinnin ja työolojen kohentamiseen pienillä arjen teoilla.

Yrittäjä on yrityksensä tärkein voimavara. Työn imussa omasta voinnista ja turvallisista työoloista huolehtiminen helposti unohtuu.

>> Lataa Elän täydesti! -opas käyttöösi Julkarissa

Opas on tehty Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Työterveyslaitoksen yhteisessä Pienetkin pinnalle – mikroyritykset hyvinvointiin Varsinais-Suomessa -hankkeessa. Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on tukenut hanketta ja sen tuotoksia taloudellisesti.