15.4.2020

Kolme vuotta kestänyt TYÖKE – Verkostoilla tehoa SOTEen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen -hanke sovitti yhteen työikäisten terveydenhuollon palveluja Suomen kaikissa 18 maakunnassa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli kehittää työikäisten työkyvyn tuen palveluja siten, että ne vastaavat asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman hyvin.

Kaikissa Suomen maakunnissa toimii nyt työterveystoimijoiden moniammatillinen yhteistyöryhmä, joka tekee yhteistyötä muiden sote-toimijoiden kanssa työikäisten palveluita kehittäen.

– Työterveyshuollon asiantuntemusta on esimerkiksi käytetty työikäisten hoito- ja palveluketjujen rakentamisessa. Lisäksi työterveyshuollon osaaminen on tehty tutuksi muille sote-toimijoille sekä osana yhteistyön kehittämistä että erilaisin materiaalein, kertoo hankkeen projektipäällikkö Hanna Hakulinen Työterveyslaitoksesta.

Ratkaisuja työterveyshuollon toiminnalliseen integraatioon muuhun sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Hankkeessa kehitettiin ratkaisuja työterveyshuollon toiminnalliseen integraatioon muuhun sosiaali- ja terveydenhuoltoon yhdessä maakuntien toimijoiden kanssa. Ratkaisuja jaettiin maakuntien välillä ja valtakunnallisesti.

– Hankkeessa esimerkiksi tiivistettiin erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon yhteistyötä useassa maakunnassa siten, että erikoissairaanhoidosta pyritään kirjoittamaan työikäiselle vain lyhyitä sairauspoissaoloja, ja työikäinen ohjataan aktiivisesti työterveyshuoltoon työkyvyn arviota ja työkyvyn tukitoimia varten, Hakulinen kuvaa.

Hankkeessa kehitetty sähköinen lähete työterveyshuoltoon tukee tätä uutta toimintamallia.

Toiminnallisen integraation ratkaisuja on koottu yhteen hankkeessa tehdylle verkkosivustolle.  Lisäksi hankkeessa tuotettiin työterveyshuollon tulevaisuusskenaariot ja tietoa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kehittämiseen osana muuttuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Kehitystyön jatkaminen tärkeää

Työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnallisen integraation ratkaisuja on rakennettu useissa maakunnissa. Jotta toimiviksi havaitut toimintamallit saadaan juurtumaan käytäntöön, tulee kehitystyötä jatkaa.

– On tärkeää, että työikäisten palvelukokonaisuuden kehittämistyötä jatketaan osana muun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä. TYÖKE-hankkeessa tehtiin pohja ja yhteistyörakenteet tälle, Hakulinen painottaa.

– Verkostoyhteistyö sopii monitoimijaiseen ja aluelähtöiseen kehittämiseen hyvin, Hakulinen kertoo.

Valtakunnallinen kehittämistyö edellyttää kehittäjäverkostoa, jotta maakuntien ratkaisuja voidaan levittää muihin maakuntiin sekä valtakunnallisen päätöksenteon ja ohjauksen tueksi.

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Lisätietoa

Projektipäällikkö Hanna Hakulinen, Työterveyslaitos, puh. 030 474 7257, hanna.hakulinen(at)ttl.fi

>>Hankkeen loppuraportti