31.5.2019

Työikäisten terveydenhuolto uudistuu -podcast-sarja kuvaa meneillään olevia muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollossa erityisesti työikäisen väestön näkökulmasta. Sarjassa keskustellaan, miten eri puolilla Suomea rakennetaan työikäisten yhtenäistä palvelukokonaisuutta ja kuinka työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyötä parannetaan.

Tässä sarjan viidennessä ja viimeisessä jaksossa keskustellaan työterveyshuollon tulevaisuuden näkymistä. Työterveyshuollolla on iso rooli suomalaisen työikäisen terveydenhuollossa sekä työterveyshuollon ydintehtävän, eli työntekijän työkyvyn arvioimisen, tukemisen ja seuraamisen osalta, mutta myös sairaanhoidon näkökulmasta. Työterveyshuolto on perinteisesti ollut varsin erillään muusta sosiaali- ja terveydenhuollosta, mutta näiden integrointia toisiinsa tavoitellaan.

Millaisessa risteyskohdassa työterveyshuolto on sote-uudistuksen myötä? Mikä työterveyshuollon rooli on tulevaisuudessa? Onko työterveyshuolto kuin koira, ihmisen paras ystävä, vai kuin kissa, itsenäisempi ja vähemmän komenneltavissa? Entä miten delfiinit liittyvät tähän kaikkeen?

Haastateltavina ovat yliopettaja Tarja Meristö Laurea ammattikorkeakoulusta sekä työterveyshuollon erikoislääkäri, työterveyshuollon ja kuntoutuksen kehittäjä Jorma Mäkitalo. Haastattelijana on työterveyshuollon erikoislääkäri Pauliina Kangas Työterveyslaitoksesta.

Työikäisten terveydenhuolto uudistuu -podcast-sarjan on tuottanut Työke – Verkostoilla tehoa soteen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen (2017-2020) -ESR-hanke.