24.5.2019

Työikäisten terveydenhuolto uudistuu -podcast-sarja kuvaa meneillään olevia muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollossa erityisesti työikäisen väestön näkökulmasta. Sarjassa keskustellaan, miten työikäisten yhtenäistä palvelukokonaisuutta rakennetaan eri puolilla Suomea ja kuinka työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyötä parannetaan.

Tässä sarjan neljännessä jaksossa haetaan vastauksia siihen, miten yhteistyö työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon välillä olisi mahdollista saada mahdollisimman sujuvaksi. Tunnetaanko perusterveydenhuollossa työterveyshuollon osaaminen ja mahdollisuudet tukea työikäisen työkykyä riittävän hyvin? Miten yhteistyö sujuu, kun esimerkiksi potilastietojärjestelmät työterveyshuollossa ja perusterveydenhuollossa ovat erit, työterveyshuollossa toteutettavan sairaanhoidon sisältö ja laajuus vaihtelevat suuresti eri työnantajilla heidän tekemästään työterveyshuoltosopimuksesta riippuen, yhdessä sovittuja työikäisen sairaanhoitoa sujuvoittavia toimintamalleja työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon toimijoiden välillä on käytössä varsin vähän ja työikäisten työkyvyn tukeen osallistuu paljon muitakin kuin terveydenhuollon toimijoita.

Usein voi olla niin, että esimerkiksi potilaan asioidessa terveyskeskuksessa sairaanhoito kyllä toteutuu asianmukaisesti, mutta vaikkapa toistuvien sairaslomien tapauksessa ei havaita, että työterveyshuolto voisi auttaa potilaan työkyvyn arvioimisessa ja tukemisessa.

Haastateltavina jaksossa ovat terveyskeskuslääkäri Harri Makkonen Kuopiosta ja työterveyshuollon professori Kimmo Räsänen Itä-Suomen yliopistosta.

Sarjan toimittaa työterveyshuollon erikoislääkäri Pauliina Kangas Työterveyslaitoksesta.

Työikäisten terveydenhuolto uudistuu -podcast-sarjan on tuottanut Työke – Verkostoilla tehoa soteen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen (2017-2020) -ESR-hanke.