10.5.2019

Työikäisten terveydenhuolto uudistuu -podcast-sarja kuvaa meneillään olevia muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollossa erityisesti työikäisen väestön näkökulmasta. Sarjassa keskustellaan, miten työikäisten yhtenäistä palvelukokonaisuutta rakennetaan eri puolilla Suomea ja kuinka työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyötä parannetaan.

Työkyvyn tukeen sekä työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyöhön tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Tässä sarjan toisessa jaksossa esitellään, miten Keski-Suomen alueella on rakennettu työterveyshuollon ja sote-järjestöjen välistä yhteistyötä. Keski-Suomen malli on tärkeä esimerkki siitä, kuinka työterveyshuollon asiantuntemusta voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä ja tuottamista suunniteltaessa.

Haastateltavina ovat Keski-Suomen sote-vastuuvalmistelija Kati Kallimo ja Keski-Suomen työterveystoimijoiden yhteyshenkilöksi valittu erikoislääkäri Visa Kervinen.

Sarjan toimittaa työterveyshuollon erikoislääkäri Pauliina Kangas Työterveyslaitoksesta.

Työikäisten terveydenhuolto uudistuu -podcast-sarjan on tuottanut Työke – Verkostoilla tehoa soteen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen (2017-2020) -ESR-hanke.