Hoitomallin tarjoamat käytännön työkalut ovat sovellettavissa myös muihin terveydenhuollon yksiköihin. Unettomuuden arvioinnissa ja hoidossa käytettävien lomakkeiden ja ohjeiden taustat ja käyttöohjeet löytyvät oppaasta. Vuonna 2012 julkaistun alkuperäisen oppaan lomakkeet ja ohjeet ovat osittain muuttuneet uudistetussa versiossa. Alkuperäiset lomakkeet löytyvät täältä.

Kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät on todettu tutkimuksissa tehokkaiksi erityisesti pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa, ja niitä painottaa myös Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin tekemä Unettomuuden Käypä hoito -suositus.

>> Unettomuuden Käypä hoito -suositus (Duodecim)

Oppaan kirjoittajat ovat itse käyttäneet ja tutkineet oppaassa esiteltyjä menetelmiä ja todenneet ne hyödyllisiksi.

Työikäisten unettomuuden hoito -oppaan voi tilata Työterveyslaitoksen kirjakaupasta.

© Työterveyslaitos ja kirjoittajat

Oppaan lisämateriaali

Lomakkeet

 1. Unikysely- ja terveystietolomake
 2. Laaja unipäiväkirja
 3. Suppea unipäiväkirja
 4. Unettomuuden haitta-asteen arvio
 5. Uneen liittyvät haitalliset uskomukset ja asenteet
 6. Unettomuuteen liittyvien haitallisten ajatusten työstäminen

Ohjeet

 1. Unen huolto
 2. Rentoutumisharjoitus
 3. Hyvät nukkumistottumukset ja unirytmi
 4. Huolihetki
 5. Rauhoittumispaikka-mielikuvaharjoitus
 6. Ajatusten hyväksyvä havainnointi (mindfulness)
 7. Erilaisia tapoja suhtautua unettomuuteen
 8. Ohjeita takaiskujen varalle
 9. Unilääkkeiden vähentäminen ja lopettaminen
 10. Vireyden huolto vuorotyötä tehtäessä
 11. Unen rytmittäminen eri työvuoroissa

Blanketter på svenska

 1. Blankett för sömnenkät och hälsouppgifter
 2. Sömndagbok