15.2.2021

Useat samanaikaiset muutokset muuttavat sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työoloja, töiden organisointia ja henkilöstön osaamistarpeita. Muutoksia aiheuttavat muun muassa sote-uudistus, koronavirusepidemia, digitalisaatio ja resurssipula.

Työntekijät ovat jatkuvasti uuden edessä, mikä saattaa vaarantaa osaamisen ja motivaation, mutta myös terveyden ja toimintakyvyn. Tällä on puolestaan vaikutuksia työn tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen, toteaa erikoistutkija Eija Haukka Työterveyslaitoksesta.

Hyvä työkykyjohtaminen edellyttää strategista otetta

Henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehditaan hyvällä työkykyjohtamisella, joka on osa organisaation strategiaa ja päivittäistä johtamista. Hyvinvoiva henkilöstö pystyy paremmin hallitsemaan muutosta ja oppimaan uutta, mikä edesauttaa organisaation menestymistä.

Toimintaympäristön muutokset, runsaasti erilaisia kuormitustekijöitä sisältävä työ, sairastavuus ja eläköityminen edellyttävät strategista otetta työkyvyn johtamiseen, Haukka huomauttaa.

On tärkeää varmistaa, että työ ja työympäristö säilyvät terveellisinä ja turvallisina.

Lisääntynyt työn monipaikkaisuus ja työyhteisön monimuotoisuus on otettava huomioon johtamisessa. Erityisen tärkeää on osaamisen johtaminen, koska osaamistarpeet muuttuvat nopeasti.

Oppimateriaalista eväitä työkykyjohtamiseen ja työkyvyn ylläpitoon

Työterveyslaitoksen tuottaman materiaalin avulla on helppo muodostaa käsitys työkykyjohtamisen kokonaisuudesta, toimijoiden tehtävistä ja vastuista, tiedolla johtamisen merkityksestä sekä yhteistyökumppaneista. Se auttaa myös työkykyjohtamisen kehittämisessä ja oman työkyvyn ylläpitämisessä.

Materiaali on kohdennettu sote-organisaatioiden johtohenkilöille, henkilöstöhallinnon edustajille, esihenkilöille ja työntekijöille, mutta se soveltuu myös muille työkykyjohtamisen parissa työskenteleville, Haukka kertoo.

Oppimateriaali perustuu tutkimus- ja asiantuntijatietoon sekä Strateginen työkykyjohtaminen sote-muutoksessa -hankkeessa kertyneeseen aineistoon. Materiaalissa on hyödynnetty hankkeessa mukana olleiden sote-organisaatioiden kokemuksia. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Lisätietoja

Tutustu Strateginen työkykyjohtaminen -oppimateriaaliin koulutuksen verkkosivustolla.

Lue lisää hankkeesta Strateginen työkykyjohtaminen sote-muutoksessa -hankkeen esittelysivulla.