Opettajan opas sisältää ohjeita opettajille ja kouluttajille, jotka käyttävät Työkykypassi-ohjelmistoa työssään.

Opiskelijalle tarkoitettu käyttöohje opastaa Työkykypassi-mobiilisovelluksen käyttöön.

Ammatillisen tutkinnon opiskelun aikana on tärkeä vahvistaa opiskelijoiden työelämätaitoja ja työkykyä tukevia valmiuksia. Työkykypassi-ohjelmisto nivoutuu toisen asteen ammatillisten tutkintojen opetussuunnitelmiin, ja sitä voi käyttää opetusvälineenä esimerkiksi Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen -osiossa.

Ohjelmisto toimii myös työkaluna opintosuoritusten keräämiseen opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja SAKU ry:n Ammattiosaajan työkykypassiin sekä tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Työterveyslaitos on kehittänyt Työkykypassi-ohjelmiston yhteistyössä SAKU ry:n, Kisko Labs Oy:n sekä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kanssa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto (ESR) / Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

>>Lataa käyttöösi Opettajan opas Julkarissa

>> Työkykypassin pikaohje opettajalle (pdf)

>> Työkykypassin käyttöohje opiskelijalle (pdf)