24.9.2020

Mielenterveyden ongelmat ja niistä aiheutuva työkyvyttömyys aiheuttavat yksilöille, työpaikoille ja yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia.

Työterveyslaitos on selvittänyt, millaiset työssäkäyville suunnatut työkyvyn tuen toimenpiteet vaikuttavat myönteisesti mielenterveyteen, työkykyyn ja työhön osallistumiseen.

–Kirjallisuuskatsaukseen ja asiantuntijatietoon perustuva selvityksemme kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen tietoa työpaikkojen keinoista vaikuttaa näihin asioihin, kertoo vanhempi tutkija Jenni Ervasti Työterveyslaitoksesta.

Yksilöön kohdistuvien työkyvyn tukitoimien – kuten terveellisten elintapojen ja erityisesti liikunnan, erilaisten psykoterapioiden ja osasairauspäivärahan – hyödyllisyydestä on vahvaa näyttöä.

Selvityksen perusteella tutkijaryhmä esittää suosituksena, että yksilöön kohdistuvan tuen lisäksi on syytä panostaa myös työpaikkojen ja yhteiskunnan toimiin. Tällaisia ovat esimerkiksi osallistava työaikasuunnittelu vuorotyössä, työn muokkaus ja työuravalmennuksen lisääminen.

Erilaisten toimenpiteiden yhdistäminen ja yhteistyö työpaikan ja työterveyshuollon välillä näyttävät olevan avainasemassa, jotta työkyvyn tuki on vaikuttavaa.

Lisää tietoa:

Työkyvyn tuki edistää mielenterveyttä ja työhön osallistumista (Policy Brief -artikkeli, pdf)